Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“ (Lk16,9-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Boh nás chce svätých a dnes poukazuje na potrebné vlastnosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť svätosť a mať “pravé dobrá”: vernosť v maličkostiach, autentickosť a nikdy nezabúdať, že Boh pozná naše srdce.

Vernosť v malých veciach patrí do nášho dosahu. Naše dni sú zvyčajne tvorené tým, čo nazývame ako „úplne bežné veci“: tá istá práca, tí istí ľudia, niektoré zbožné praktiky, naša rodina… A práve v týchto bežných skutočnostiach sa musíme realizovať ako osoby a rásť vo svätosti. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.“ (Lk 16, 10). Všetko musíme robiť dobre, s poctivým úmyslom a úprimnou túžbou páčiť sa Bohu, nášmu Otcovi; keď slúžime z lásky, má to väčšiu hodnotu a pripravuje nás to na „pravé dobrá“. Ako dobre to vyjadril svätý Josemaría!: „Videl si, ako bola postavená tá veľkolepá budova? Jedna tehla na druhú. Tisíce. Ale jedna po druhej. A vrecia cementu, jedno po druhom. A kamenné bloky, každý z nich bezvýznamný v porovnaní s masívnym celkom. A oceľové nosníky. A muži pracujúci deň čo deň, tie isté hodiny… Videli ste, ako sa stavala tá impozantná budova?… Z maličkostí!“

Takémuto budovaniu na maličkostiach nám môže pomôcť správny úmysel, aby sme si každý večer starostlivo urobili spytovanie svedomia a nikdy nezabudli, že Boh vidí všetko, aj tie najtajnejšie myšlienky. Je dôležité, aby sme sa vždy páčili nášmu Bohu Otcovi, ktorému máme slúžiť s láskou, majúc dobre na pamäti, že „Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.“ (Lk 16, 13). Nikdy nezabúdajte: “Len Boh je Bohom” (Benedikt XVI.).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie