Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21,34-36)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v posledný deň liturgického roka, nás Ježiš pozýva, aby sme boli bdelími vo svojom živote. Ak náš život bude preniknutý iba našími pozemskými vecami, nedokážeme tak Ježišovi dovoliť, aby nás priviedol k božskej blízkosti svojej nekonečnej Lásky. Je to niečo podobné, ako sa stáva rozmaznanému dieťaťu: tak sa zabáva “svojimi” hračkami, že skončí tým, že zabudne na nehu svojich rodičov a spoločnosť svojich kamarátov. A keď si konečne uvedomí, čo urobilo, nespokojne narieka pre svoju nečakanú samotu.

Protiliek, ktorý nám Ježiš ponúka, je rovnako jasný: “Preto bdejte celý čas a modlite sa” (Lk 21, 36). Bdieť a modliť sa… Rovnakú radu dal svojim apoštolom v noc, keď bol zradený. Modlitba má v sebe obdivuhodnú prorockú zložku, na ktorú sa pri kázaní často zabúda, a to prejsť od obyčajného “videnia” k “sledovaniu” každodennosti v jej najhlbšej realite. Ako napísal Evagrius Ponticus: “Tak ako je zrak najdôstojnejším zo zmyslov, tak je aj modlitba najbožskejšou z čností”. Klasici spirituality ju nazývajú “nadprirodzeným videním”, t. j. pozerať sa Božími očami. Alebo čo sa rovná tomu istému, spoznať Pravdu: o Bohu, o svete, o sebe samom. Proroci boli nielen tí, ktorí “predchádzali tomu, čo sa malo stať”, ale aj tí, ktorí vedeli interpretovať svoju súčasnosť v jej spravodlivom meradle, rozsahu a hutnosti.

Tak často sa sťažujeme na situáciu v našom svete. -Kam nás to všetko dovedie? Dnešný deň, je zároveň dňom definitívnych predsavzatí. Možno je najvyšší čas, aby sa niekto rozhodol a vzdal sa svojho terajšieho opojenia a zároveň začal pracovať na lepšej budúcnosti. -Chceli by ste, aby ste týmto niekým boli vy? Tak hlavu hore! A nech vás Boh požehná!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie