Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. Mk 8, 1-10

Podcast:

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. Mk 8, 1-10

Zamyslenie:

V dnešnej dobe poznačenej neistotou, stresom a ľahostajnosťou chce Ježiš dať najavo to, čo cíti voči ľuďom dnešnej doby: „ľúto mi je zástupu“ (Mk 8,2). Kríza pandémie, bieda, hlad, choroby, vojny či iné pliagy ľudstva spôsobujú to, čo vyjadruje Pán slovami: „nemajú čo jesť“.

Ku komu Pán hovorí?V dnešnom úryvku čítame: „zvolal učeníkov“(Mk 8, 1), teda volá nás, aby sme ich neposlali domov hladných, ale aby sme im dali niečo jesť. Ježiš s nimi súcití – tentoraz v krajine pohanov –pretože sú hladní.

Ale, žiaľ! Ukrývame sa v našom malom svete a hovoríme, že s tým nemôžeme nič urobiť. „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ (Mk 8, 4). Kde nájdeme pravé a pevné slovo nádeje? Ako povedať veriacim a neveriacim, že násilie a smrť nie sú riešením?

Dnes sa nás Pán jednoducho pýta, koľko máme chlebov. Čokoľvek máme, to je to, čo On potrebuje. V úryvku sa píše „sedem“, čo je symbol pre pohanov, rovnako ako „dvanásť“symbolizuje židovský národ. Pán chce osloviť každého človeka – preto chce Cirkev uznať svoj katolicizmus, teda svoju všeobecnosť– a žiada nás o pomoc, či o podelenie sa s rôznymi bochníkmi chleba. Odovzdajte Ježišovi svoju modlitbu – veď to je bochník chlieb! Obetujte sa s ním vo sv. omši a prineste mu tak ďalší bochník chleba! Dajte mu svoje rozhodnutie zmieriť sa s tými, ktorí vás urazili! Choďte na svätú spoveď! Dajte mu svoju malú obetu, svoj pôst, svoju solidaritu: a tak mu prinesiete ešte ďalší bochník! Dajte mu svoju lásku k jeho slovu, ktoré vás upokojuje a dáva vám silu! V každom prípade mu dajte všetko, čo od vás žiada, hoci si možno myslíte, že je to iba malý chlieb, či dokonca len krajec chleba.Ako hovorí svätý Gregor z Nyssy: „Kto láme svoj chlieb chudobným, stáva sa súčasťou toho, kto sa pre nás stal chudobným. Pán bol chudobný; nebojte sa preto chudoby“.

Na záver sa núkajú slová pápeža Františka: „Je jasné, že tento zázrak nie je určený len na ukojenie hladu na jeden deň, ale je znakom toho, čo je Kristus ochotný urobiť pre spásu celého ľudstva tým, že obetuje svoje telo a krv. A predsa musíme vždy prejsť týmito dvoma malými gestami: ponúknuť tých pár chlebov a rýb, ktoré máme; prijať lámaný chlieb z Ježišových rúk a rozdať ho všetkým.“(Homília26. mája 2016).

Aplikácia:

Vykročím dnes z môjho malého sveta a prejavím lásku svojmu blížnemu?

Ku akému bochníku chleba ma dnes Ježišpozýva?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie