Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Lepšie je pre človeka mlčať a byť [kresťanom], ako hovoriť a nebyť ním.“

Evanjelium:  

„Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Mk 10,13-16

Podcast:

Zamyslenie:

Viac ako kedykoľvek v minulosti, majú deti čo povedať, dokonca i napriek tomu, že slovo „dieťa“ znamená „ten, kto nehovorí“. Môžeme to vidieť a oceniť v dnešnej, stále modernej dobe. Veď len taká technika – vedia ju zapínať a vypínať, ovládať, správne využívať, ba dokonca i nás dospelých k tomu vedú. Istý novinár hovorieval, že „aj keď dojčatá nehovoria, neznamená to, že nemyslia“.

V tomto úryvku Markovho evanjelia nachádzame niekoľko tém: „Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.“ Učeníkom to vadilo, no Ježišovi nie. I preto svojím učeníkom odkázal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.

Každá dobročinnosť má priority. Začína sa od najnúdznejších. A ak má každý právo priblížiť sa k Ježišovi, deti sú prvé, ktoré majú túto výsadu.

Mali by sme si uvedomiť vážnosť týchto slov: „Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.

Priatelia, musíme sa naučiť umeniu prijímať Božie kráľovstvo. Kto je ako dieťa, ľahko vníma, že všetko je dar, milosť. Zo svojej malosti by sme mali byť otvorení na prijímanie. A aby sme „prijali“ Božiu priazeň, musíme počúvať a kontemplovať s „vnímavým mlčaním“.

Podľa svätého Ignáca Antiochijského „Lepšie je pre človeka mlčať a byť [kresťanom], ako hovoriť a nebyť ním.“ Ten, kto má Ježišovo slovo v srdci, je skutočne schopný počuť aj jeho samotné mlčanie, aby bol dokonalý a mohol konať tak, ako hovorí, aj byť rozpoznaný podľa svojho mlčania.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie