Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“ Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ (Mk 12,38-44)

Zamyslenie:

Dnes, podobne ako v Ježišových časoch, môžeme upadnúť do pokušenia duchovného pokrytectva. Svedčiť o tom môžu naše sebavedomé postoje, ktoré si niekedy ospravedlňujeme tým, že sme predsa lepší ako ostatní – my sme tí veriaci, ktorí nie len hovoria, ale praktizujú lásku. My sme tí čistí. Avšak, ak už nie inokedy, isto aspoň niekedy v hĺbke svojho srdca spoznávame, že naša samochvála je len obyčajné divadlo.

V ostrom kontraste s majstrami zákona, teda tými, ktorí sú dokonalí a vedia a „konajú všetko správne“ je v dnešnom evanjeliu gesto, takmer bezvýznamné, chudobnej vdovy. Avšak jej skutok vyvoláva Ježišov obdiv: „Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince“. Skutočná hodnota jej daru je takmer nulová, ale rozhodnutie tejto ženy je obdivuhodné a môžeme ho nazvať hrdinstvom – ona totiž dáva všetko, čo má.

Čo ona vlastne urobila? Vdova sa odovzdala do rúk „prozreteľnosti“ alebo ináč povedané, do plnosti dôvery v Boha. Na nič iné sa spoliehať nemohla, pretože čo mala, dala do služby Bohu a chudobným. Ježiš ocenil jej štedrosť a túžbu chváliť Boha a pomáhať chudobným ako najdôležitejšiu obetu zo všetkých, ktoré boli v tom chráme odovzdané.

Kde na nás čaká spása? Čaká nás tam, kde sa rozhodneme v dôvere a pokore otvoriť Bohu a žiť v dispozícii ľuďom. Práve tam, kde hodnota čohosi nie je daná kvalitou alebo kvantitou, ale čistotou úmyslu a štedrosťou srdca.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie