Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Mt 5,43-48

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás nabáda, alebo lepšie povedané volá k najdokonalejšej láske. Láska je chcieť robiť druhým ľuďom dobro a v tom spočíva naše osobné naplnenie – robiť dobro. Nemilujeme druhých a všetko čo je okolo nás kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme robili dobro blížnemu, a aby sme sa ako osoby zdokonaľovali.

V jednej časti II. Vatikánskeho  koncilumôžeme čítať: „Ľudské bytosti môžu dosiahnuť svoj vrchol, iba – ak sa úprimne darujú druhým.“

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša povedala: „Robiť dobro znamená, robiť očistuv našom živote.“

Láska je ľudské povolanie. Aby sme boli skutočne ľudskí, tak celé naše správanie musí byť vyjadrením reality nášho bytia a zároveň plnenie nášho povolania k láske.

Ako povedal svätý Ján Pavol II: „človek nemôže žiť bez lásky. Stáva sa tak nepochopiteľným. Ak človek nepreukáže lásku, ak ju nenájde, ak ju nezažije a neurobí ju svojou, ak sa na nej intenzívne nezúčastní, život človeka nemá zmysel.“

Láska má svoj základ a dosahuje svoju najvyššiu podobu v Božej láske – v Kristovi.

Sme pozvaní k dialógu s Bohom. Existujeme z lásky Boha, ktorý nás stvoril, a z lásky Boha, ktorý nás udržiava, „a môžeme povedať, že žijeme v plnom uvedomení si pravdy len vtedy, keď slobodne uznávame túto lásku a plne dôverujeme svojmu Stvoriteľovi“ (II. vatikánsky koncil): to je najdôležitejší dôvod jej dôstojnosti.

Inými slovami, ľudská láska musí zostať pod dohľadom Božej lásky, ktorá je miestom, odkiaľ pochádza, kde nachádza svoj začiatok a prináša ho v plnosti.

 Preto láska, keď je skutočne ľudská, miluje Božím srdcom a dokáže objať aj svojho nepriateľa.

V opačnom prípade človek skutočne nemiluje.

Až do takej miery, že nevyhnutnosť nášho úprimného darovania sa, sa stáva Božím prikázaním: „Vy teda buďte spravodlivý a dokonalí, ako je dokonalý a spravodlivý váš nebeský Otec.“(Mt 5, 48).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie