Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6, 60–69)

Zamyslenie:

Dnes sme si práve prečítali v evanjeliu Ježišovu reč o chlebe života, ktorým je on sám, ktorý nám ponúka svoje telo ako výživu pre našu dušu a pre náš kresťanský život. A ako sa to zvyčajne stáva, musíme uvažovať o dvoch odlišných – ak nie opačných – reakciách od tých, ktorí ho počúvajú.

Jeho jazyk je pre niektorých príliš tvrdý, príliš nepochopiteľný pre ich mentalitu uzavretú pre Pánovo spásne slovo; Svätý Ján hovorí trochu smutne, že ho „vtedy mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (Jn 6,66). A ten istý evanjelista nám dáva kľúč k pochopeniu postoja týchto ľudí: neverili, neboli ochotní prijať Ježišovo učenie, ktoré bolo pre nich tak často nevysvetliteľné.

Na druhej strane vidíme reakciu apoštolov, ktorú predstavuje svätý Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili“ (Jn 6,68-69).  Nie je to tým, že by dvanásti boli chytrejší, či lepší ako ostatní, či väčšími odborníkmi v Biblii,  ale sú skutočne skromnejší, viac dôverujúci, otvorenejší voči Duchu Svätému a poslušnejší. Každú chvíľu ich môžeme v evanjeliách spozorovať, keď robia chyby, nedokážu pochopiť Ježiša a hádajú sa, kto je dôležitejší, a dokonca sa odvážia napraviť Majstra, keď im oznámi svoje umučenie; ale vždy sú verní po jeho boku. Ich tajomstvo: skutočne Ho milovali.

Sv. Augustín to vyjadruje nasledovne: „Dobré návyky nezanechávajú v našej duši stopy, ale dobré lásky áno (…). Toto je skutočne všetko, o čom láska je: poslúchať a veriť tomu, koho miluješ“.

Aplikácia:

  • Vo svetle tohto evanjelia si môžeme položiť otázku: Kde mám umiestnenú svoju lásku?
  • Akú vieru a akú poslušnosť mám v Pánovi a akú dôveru v to, čo učí Cirkev?
  • Aký druh poddajnosti, jednoduchosti a dôvery žijem vzhľadom na Božie veci?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie