Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov. (Jn 7,40 – 53)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám predstavuje rôzne reakcie na
slová, ktoré odzneli z Ježišových úst. Jánovo evanjeliu nespomína čo
konkrétne povedal Ježiš zástupu, avšak veľmi detailne zaznamenáva reakciu na
jeho slová. Niektorí si mysleli, že bol prorokom; Iní povedali, že je Mesiáš. (Jn
7, 41).

Ježiš Kristus je skutočne “znamením, ktorému budú odporovať”, ako povedal Simeon Márii (porov. Lk 2, 34). Tí, ktorí počúvali či načúvali Ježišovým slovám, neostali ľahostajní k osobnej reakcii, avšak pri tejto príležitosti, ako aj v mnohých iných, „nastala preňho v zástupe roztržka“ (Jn 7,43). Odpoveď sluhov, ktorí chceli zatknúť Ježiša, zameriava svoju pozornosť na moc Kristových slov: „Nikdy tak človek nehovoril“ (Jn 7, 46). Inými slovami: Jeho slová sú odlišné; Nie sú prázdnymi slovami, plnými arogancie a falošnosti. On je skutočne “Pravda” a jeho spôsob prejavu odráža túto realitu. Ak toto sa dialo uprostred Ježišových poslucháčov, o čo viac vyvolali väčší úžas a obdiv jeho skutky; ale aj kritiku, klebety, nenávisť … Ježiš Kristus hovoril “jazykom lásky”: Jeho skutky, jeho slová sú vyjadrením jeho hlbokej lásky, ktorú pociťoval voči všetkým ľuďom, najmä tým, ktorí potrebovali najväčšiu pomoc.

Dnes, podobne ako aj v minulosti, sme my kresťania – musíme byť – “znamením, ktorému budú odporovať “, pretože naša reč a naše správanie musí byť iné ako u ostatných. Ako nasledovníci Ježiša Krista,  aj my máme používať “jazyk lásky caritas”, jazyk, ktorému rozumejú všetci ľudia. Ako Svätý Otec, náš pápež Benedikt XVI napísal vo svojej encyklike Deus Caritas Est, Boh je Láska: „Láska caritas bude vždy potrebná aj v najspravodlivejšej spoločnosti. Neexistuje nijaké spravodlivé štátne usporiadanie, ktoré by urobilo službu lásky zbytočnou. Kto sa chce zbaviť lásky, zbavuje sa sám seba ako človeka.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie