Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“ (Jn 16, 23b-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium zanecháva niekoľko veľmi milých slov na rozlúčku. Ježiš nám necháva svoje najvzácnejšie tajomstvo: Boh Otec je jeho pôvodcom a zároveň cieľom: ” Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.” (Jn 16, 28).

Táto veľká pravda o druhej osobe Najsvätejšej Trojice by nám mala neustále znieť v hlavách: Ježiš je skutočne Boží Syn: Boh Otec je jeho pôvod a Boh Otec je jeho cieľ.

Pre tých, ktorí tvrdia, že o Bohu vedia všetko, má dnešné evanjelium dôležitú vec, ktorú by si mali zapamätať: “Ten, ktorého” Židia nazývajú Bohom, je ten, ktorý nám poslal Ježiša; je teda Otcom pre tých, ktorí veria. Týmto sa nám jasne hovorí, že Boha môžu skutočne poznať len tí,

ktorí prijímajú, že Ježišov Otec je Boh.

Ježišovo Božie synovstvo nám však pripomína aj ďalšiu dôležitú vec pre náš život: pokrstení v Kristovi sú Božími synmi skrze Ducha Svätého. A to v sebe skrýva pre nás najkrajšie tajomstvo: toto adoptívne otcovstvo Boha voči nám sa líši od ľudskej adopcie, nakoľko má skutočný základ v každom z nás, keďže znamená nové narodenie. V dôsledku toho ten, kto bol prijatý do veľkej Božej rodiny, už pre ňu nie je cudzincom.

Preto si v omšových kolektách na Nanebovstúpenie Pána všetci pripomíname, že všetky deti musia nasledovať kroky Syna: “Udeľ nám, prosíme, všemohúci Bože, dar požehnanej radosti a radosti horlivého vzdávania vďaky, lebo nanebovstúpenie Krista, tvojho Syna, do nebies je aj našou poddanosťou a slávou, lebo tam, kde vystúpila Hlava, dúfa vystúpiť aj telo.” Žiadny kresťan by teda nemal dovoliť, aby zostal pozadu, lebo to je oveľa dôležitejšie ako účasť na nejakom maratónskom behu, ktorého cieľová čiara je v nebi, u samého Boha!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie