Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.“

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešná liturgia slova nás vyzýva, aby sme mysleli na úžasný príklad, ktorý nám dáva svätý Jozef. On bol mimoriadne citlivý voči Márii, svojej snúbenici.

Niet pochýb, že obaja boli vynikajúci ľudia. Môžeme však jasne vidieť, že Všemohúci chcel, aby ich láska prešla veľmi náročnými okolnosťami.

Pápež svätý Ján Pavol II. napísal, že „Kresťanstvo je prekvapením a darom od Boha, ktorý sa postavil na stranu svojho stvorenia.“ V skutočnosti Boh prevzal iniciatívu – na to, aby prišiel na tento svet, nečakal, kým si to zaslúžime. Navrhuje svoju iniciatívu, nevnucuje nám ju. Je to, akoby nás Boh požiadal o „povolenie“. Márii navrhol, nič nevnucoval, aby bola Božou Matkou.

Boh nás však nielen žiada o súhlas, ale chce, aby sme sa podieľali na jeho plánoch, aby sme hrdinsky prispeli. A tak to bolo aj v prípade Márie a Jozefa. V skutočnosti dieťa Ježiš potrebovalo rodičov. Dokonca ešte viac – potreboval hrdinstvo svojich rodičov, pretože museli zájsť až do krajnosti, aby uchránili Jeho život.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie