Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU MUČENÍCKEJ SMRTI SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

Evanjelium:

Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. (Mk 6,17-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname mučenícku smrť svätého Jána Krstiteľa, predchodcu Mesiáša. Celý jeho život je skoncentrovaný na osobu Ježiša Krista do takej miery, žeby bez Krista i samotná existencia a život Jána Krstiteľa nemali vôbec žiadny význam.

Ján Krstiteľ už od matkinho lona cíti blízkosť Spasiteľa. Pri stretnutí Márie a Alžbety, dvoch budúcich matiek, začína aj dialóg medzi ich deťmi: Spasiteľ posvätil Jána a Ján sa od radosti zachvel v lone svojej matky. Vo svojom povolaní Pánovho predchodcu si zachoval túto radosť – pripravil cestu, po ktorej mal Ježiš kráčať, ohlásil ho ako Mesiáša a ukázal na neho: „Hľa, Baránok Boží!“ (Jn 1, 36).

Aj svedectvo o utrpení a smrti Jána Krstiteľa ja zamerané na osobu Ježiša Krista. Ján totižto Herodesovi vyčítal: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ (Mk 6, 18). Takto bol Ján Krstiteľ Ježišovým predchodcom za života a predišiel ho aj v jeho krutej smrti.

Svätý Béda Ctihodný o ňom hovorí: „Bol zatvorený v temnotách väzenia, pretože prišiel vydávať svedectvo o Svetle života a zaslúžil si byť nazvaný „horiacou a svietiacou lampou“ samotného Svetla, ktorým je Kristus. (…). Niet pochýb o tom, že blahoslavený Ján trpel väzenie a reťaze ako svedok nášho Vykupiteľa, ktorého bol predchodcom, a položil za neho svoj život“.

Aplikácia:

  • Život Jána Krstiteľa bol nasmerovaný na Ježiša Krista. Nakoľko je môj život orientovaný na Krista?
  • Ako môžem aj ja dnes svedčiť o Kristovi?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie