Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU OBETOVANIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PANNY MÁRIE

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: “Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.” Ježiš im povedal: “Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva “Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba”. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.” Tu niektorí zákonníci povedali: “Učiteľ, dobre si to povedal.” A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20,27–40

Zamyslenie:

Božie
slovo sa dnes zaoberá pozoruhodnou záležitosťou vzkriesenia z mŕtvych. Je
zvláštne, že tak, ako saduceji, tak aj my neustále kladieme zbytočné a
nezmyselné otázky. Pokúšame sa vysvetliť podstatu posmrtného života svetovými
kritériami, hoci v budúcom svete je všetko inak: „Ale tí, čo sú uznaní za
hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.
“ (Lk
20,35). Ak sa rozhodneme začať s nesprávnymi kritériami, povedie nás to
k nesprávnym záverom.

Ak
by sme sa viac a lepšie milovali, nečudovali by sme sa, že v Nebi nie je exkluzívny
druh lásky, ktorú máme tu dole, inak normálny pre nás kvôli našej obmedzenej rozumovej
schopnosti. To však veľmi sťažuje, aby sme sa dostali preč z našich uzatvorených
kruhov. V nebi sa budeme všetci milovať s čistým srdcom bez akýchkoľvek pocitov
závisti alebo nedôvery a nielen s manželom či manželkou, našimi synmi
alebo s pokrvnými, ale s každým bez výnimky odlišnosti jazyka, krajiny, rasy
alebo kultúry, pretože „pravá láska dosahuje veľkú silu“ (sv. Paulín z Noly).

Tieto
slová Písma, vychádzajúce z Ježišových pier, sú pre nás veľmi príhodné. Pretože
pri víre našich každodenných prác, ktoré nám nedajú čas premýšľať, a ovplyvnení
kultúrou životného prostredia, ktorá popiera večný život, by sme mohli prísť k
pochybnosti o vzkriesení mŕtvych. Áno, je veľmi príhodné, že Pán Ježiš nám potvrdzuje
existenciu budúcnosti, ktorá presahuje zničenie nášho tela a tohto pominuteľného
sveta: Áno, mŕtvi naozaj vstanú, naznačil to aj Mojžiš v stati o kríku, keď
nazýva „Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba”. A on nie je Bohom
mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.
“ (Porov. Lk 20,37-38).

Aplikácia:

  • Rozhodnem sa dnes vyjsť z môjho uzatvoreného kruhu blízkych a prejavím väčšiu a hlbšiu lásku aj niekomu inému?
  • Žijem s myšlienkou na večnosť?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie