Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

Evanjelium:
„Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12,46-50)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes slávime sviatok Panny Márie Fatimskej, ktorý nám pripomína zjavenie Panny Márie trom malým pastierom Lucii, Hyacinte a Františkovi. Mohli by sme povedať, že tieto zjavenia boli nadčasové.
Ako upozorňoval už pápež Pius XII., veľkým hriechom moderny je strata zmyslu pre hriech. Tento svet trpel a stále i trpí najhoršími vojnami v dejinách ľudstva. Veď nikdy predtým nebolo zabitých a utýraných toľko ľudí, ako v 20. storočí. Výstižne sa k tomuto vyjadril Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI.: „Žiadna predchádzajúca doba nezažila také kruté a krvavé vojny ako naša doba. Stali sa veci horšie než kedykoľvek predtým.“ A ako povedal pápež Ján Pavol II.: „Boh je milosrdný, Otec dobroty, ktorý nás neopúšťa, aj keď sme sa možno výrazne odchýlili od jeho vôle. Práve v tomto storočí „hrôz a holokaustov“ chcel Boh potešiť ľudstvo viacerými spôsobmi.
Jedným z nich boli i zjavenia Panny Márie.“
Na konci 19. storočia sa vyzdvihovalo zjavenie v Lurdoch, na začiatku 20. storočia vynikli fatimské zjavenia. Tieto skutočnosti poukazujú na niektoré prozreteľnostné paralely. Na jednej strane boli zvestovatelia Panny Márie vždy veľmi mladí ľudia, jednoduchého stavu, dokonca negramotní. Oni však boli ochotní podriadiť sa vôli nebeského Otca. Týchto Ježiš uznáva za svojich bratov, sestry, či matku. Druhou výraznou črtou zjavení bola výzva Panny Márie k modlitbe a pokániu, ako zmierenie za ľudské hriechy, pokánie a modlitba za hriešnikov.
Modlime sa preto, najmä dnes, aby sme my, muži a ženy tohto sveta, plnili vôľu nebeského Otca, a tak dosiahli, aby sme boli viac Kristovými bratmi, viac deťmi Otca a viac bratskými medzi sebou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie