Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ

Evanjelium:

„Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.“ (Mk 8,1-10)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je sviatok Panny Márie Lurdskej. V evanjeliu je Ježiš ústrednou postavou, ale svojej matke poskytuje pokornú úlohu, ako to robí každý deň v Lurdoch, vo všetkom, čo sa tam deje. Ježiš, pozvaný na svadobnú hostinu so svojimi učeníkmi, tam robí svoje prvé „znamenie“. Mária si taktne uvedomuje potrebu nových manželov a obozretne to dáva Ježišovi najavo tým, že za nich prosí: „Nemajú víno.

Hoci Ježišova odpoveď sa zdá byť skôr vyhýbavá, ak už nechceme povedať, že záporná, Mária napriek tomu upozorňuje posluhujúcich „Urobte všetko, čo vám povie.“ Nevedela, čo Ježiš urobí, ale pravdepodobne si myslela: nech urobí čokoľvek, urobí to najlepšie, čo sa dá! A mala pravdu.

Výsledok je už dobre známy: mesiášska hojnosť „najlepšieho vína“, ktorá spôsobí, že pán hostiny bude prekvapený a učeníci potvrdia svoju vieru v Ježiša.

Je potrebné zdôrazniť užitočnosť jednoduchej prítomnosti Márie na tejto svadobnej hostine: so ženskou rozvážnosťou si uvedomuje, čo chýba, a prezieravo sa o to delí so svojím synom. Toto je krásny záväzok Márie v našom živote a v Cirkvi. Pripomeňme si tu slová pápeža Františka o úlohe Márie a žien vo všeobecnosti v Cirkvi: „Žena je pre Cirkev nevyhnutná. Mária, žena, je dôležitejšia ako biskupi. Ženský génius je potrebný všade tam, kde robíme dôležité rozhodnutia.“ V Cirkvi, v našich rodinách, v našom osobnom živote je veľa nedostatkov, ktoré Mária objavuje a prosí v našom mene Ježiša. Jej sprostredkovanie je vždy účinné. A každá žena má plniť podobnú úlohu.

Je však potrebné pozvať Ježiša a Máriu k účasti na našom živote. A predovšetkým je tiež potrebné robiť všetko, čo nám Ježiš povie.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie