Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Lk 11, 1-4

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako jeden z učeníkov prosí Ježiša:  „Pane, nauč nás modliť sa, tak ako Ján naučil svojich učeníkov“ (Lk 11,1). Ježiš im odpovedá slovami: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11, 2-4). Ježišova odpoveď by sa jednoducho dala zhrnúť takto: najlepší kresťanský prístup k modlitbe je založený na postoji dieťaťa ku svojmu otcovi.

Ježiš nám teda ukazuje, že modlitba
by mala vychádzať zo základného rodinného vzťahu: otec a dieťa.  Je to teda „rodinná“ záležitosť vzťahu blízkosti
a lásky. Obraz Boha ako nášho Otca nám ukazuje, že tu ide o vzťah, ktorý je
založený viac na blízkosti, dôvernosti a starostlivosti než na moci a autorite.

Modliť sa ako kresťania znamená preto
postaviť sa do pozície dieťaťa a rozprávať sa s Bohom ako s naším
otcom. Sv. Josemaría Escrivá hovorí v tejto súvislosti:  „Hovorí sa, že modlitba je rozhovorom s Bohom.
Ale o čom sa s ním máme rozprávať? … (Môžeme sa rozprávať o ňom
a o nás samých): o našich radostiach, smútkoch, úspechoch či
neúspechoch, o našich ušľachtilých plánoch, každodenných starostiach či
našich slabostiach. Majú tam byť aj vďakyvzdania a prosby, vyjadrenie
lásky i odprosenie. Jedným slovom: spoznať ho a spoznať samého seba: ‘zoznámiť
sa‘“.

Keď deti hovoria so svojimi rodičmi, snažia sa prostredníctvom svojich slov a reči tela komunikovať to, čo cítia vo svojom srdci. Ak náš vzťah k Bohu bude založený na dôvere ako je to vo vzťahu dieťaťa k otcovi, budeme rásť v modlitbe. Ježiš sám je pre nás vzorom a príkladom. On je „Cesta“, ktorú máme nasledovať aj v živote modlitby.

A ak budeme vzývať Pannu Máriu,
ktorú dnes vzývame ako Kráľovnú presvätého ruženca, budeme to mať ešte jednoduchšie!
Ako hovorí sv. Ján Pavol II: „Kontemplácia Krista má v Márii neprekonateľný
vzor. Synova tvár patrí jedinečným spôsobom Márii. Ešte nikdy sa nikto
nevenoval kontemplácii Kristovej tváre tak verne ako Mária.“ (Rosarium Virginis
Mariae, 10)

Aplikácia:

  • Dnes môžem v modlitbe prostiť o rast v dôvere voči Bohu.
  • Ak sa už nemodlím ruženec denne, modlievam sa aspoň jeden desiatok?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie