Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA, PUSTOVNÍKOV

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. (Mt 10, 34 – 11,1 )

Podcast:

Zamyslenie:

Slová dnešného sv. evanjelia môžu byť na prvé počutie pre niekoho mätúce či znepokojujúce. Zdá sa, akoby Ježiš popieral všetko, čo doteraz povedal a urobil. Ako sa dajú chápať jeho slová: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.”  Či nepovedal Ježiš pri poslednej večeri, že prišiel priniesť učeníkom svoj pokoj, pokoj, ktorý im nikto nebude môcť vziať? (Ján 14,27) A či nenazývame Ježiša Kniežaťom pokoja?

V prvom rade treba povedať, že Ježiš v tejto reči nehovorí o tom, čo sám chce, aby sa stalo, ale hovorí o tom, čo je nevyhnutný dôsledok jeho posolstva o Božom kráľovstve, o ceste k Otcovi, o láske, slobode, pravde, spravodlivosti… Nie každý totižto prijme Ježiša a jeho evanjelium, nie každý sa chce zrieknuť svojho hriechu,  túžby po moci a ovládaní iných, nie každý je pripravený slúžiť a milovať blížneho. Tí, čo sa vo svete, ovládanom túžbou po moci, sláve, bohatstve, kde sa nehľadí na spoločné dobro, ale len na svoje vlastné, všetci tí, čo sa rozhodnú pre Ježišovu cestu budú čeliť nepochopeniu, odporu, ba i prenasledovaniu. A to niekedy aj medzi vlastnými príbuznými,– „a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.“ (Mt 10, 36). To je častokrát paradoxný dôsledok prežívania viery.

Ježiš zároveň žiada, aby sme ho postavili na prvé miesto v svojom živote, aby sme ho milovali viac ako otca, matku, či príbuzných. V skutočnosti tu však nejde o konflikt medzi povinnou úctou rodičov a láskou k Ježišovi. Štvrté Božie prikázanie nám káže ctiť si svojich rodičov a podpora rodiny je jednou z priorít Cirkvi. Ježiš je realista a vie, že nik nie je dokonalý, ani naši najbližší príbuzní. Častokrát môže v našich rodinách prevládať snaha o prestíž, povyšovanie sa nad iných a pohŕdanie slabšími… Podobne vieme, že ako kresťan nemôžem poslúchať rodiča alebo iného člena rodiny, ktorý praktizuje nečestnosť v podnikaní, podvádza, zneužíva, kradne a vyzýva ma, aby som robil to isté.

Nasledovanie Pána iste nie je ľahké. Ale Pán nám sľubuje svoju prítomnosť a ako odmenu, večný život.

Aplikácia:

  • Dnes nás Ježiš pozýva, aby sme nerobili kompromisy so zlom. Ako sa mi v tom darí?
  • Ježiš túži aj po mojej láske. Čo môžem urobiť preto, aby som ho viac miloval? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie