Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANTONA, OPÁTA

Evanjelium:

Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: “Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?” On mu povedal: “Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!”On sa ho opýtal: “Ktoré?” Ježiš odpovedal: “Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Mladík mu povedal: “Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?” Ježiš mu vravel: “Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom: “Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.” Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: “Kto potom môže byť spasený?” Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: “Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.” (Mt 19, 16-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme pamiatku svätého Antona, opáta, jedného z najobľúbenejších otcov Cirkvi. Narodil sa v Egypte a žil v 3. až 4. storočí. Bol jedným z prvých mníchov kresťanstva a priekopníkom medzi pustovníkmi: po tom, čo rozdal svoj majetok chudobným, odišiel do púšte, aby žil životom modlitby a pokánia.

“Poď za mnou” (Mt 19, 21). Áno, sme “povznesení”, lebo pri rozjímaní nad príkladným životom svätého Antona vidíme, že Cirkev veľmi jasne rozpoznala “metódu” od samého začiatku: modlitba, modlitba, modlitba. Časy a okolnosti sa môžu meniť, môžu sa meniť aj pastoračné potreby alebo dokonca doktrinálne diskusie…, ale čo sa nikdy nezmení, je cesta nasledovania Ježiša: modlitba, modlitba, modlitba. Stále sa modlíme k Ježišovi Kristovi! Modlitbou spoznávame Boha a dosahujeme ho!

A táto “metóda” je pre nás všetkých spoločná. Mnísi, pustovníci, ako v prípade svätého Antona, opáta, nám dávajú radikálne svedectvo, ktoré by malo rozjasniť všetkých ostatných. Nie je to prehnaný postoj, ale radikálna voľba, taká radikálna – pevná, silná, nedotknuteľná – je každá skutočná láska.

“Predaj, čo máš…” Aby sme mohli kráčať po ceste modlitby, mali by sme cestovať s ľahkosťou. Ak vláčime priveľa vecí, nehovoríme o nich s Bohom ani s nikým iným: ideme svojou cestou! Učme sa od Krista: Syn človeka tým, že nič nemal, nemal ani pohodlné miesto pri svojom narodení, ani kde by zložil hlavu počas svojho verejného pôsobenia, ba ani na smrť.

“Rozdajte chudobným.” Svätý Antonín, opát, nehľadal útočisko na púšti, aby sa “bránil” pred ľuďmi, ale aby sa zasvätil Bohu a v Bohu sa odovzdal ľuďom. Práve tam, kde bol on, prichádzali mnohí, aby zdieľali jeho cestu alebo prijali jeho útechu a vedenie. Pápež František hovorí: “Modlitba, ktorá sa páči Bohu, je tá, ktorá prechádza od osobného stretnutia s ním k zasvätenému životu v službe druhým.”

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie