Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

Podcast:

Evanjelium:

„Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: »Pokoj tomuto domu!« Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 10,1-9)

Zamyslenie:

V dnešný deň svätého Antona môžeme v evanjeliu vidieť, ako Ježiš jednoduchým a evanjeliovým spôsobom poslal 72 učeníkov kázať. Toto kázanie má byť predovšetkým pokojné a upokojujúce: „Pokoj tomuto domu!“ A po druhé, predmetom kázania musí byť ohlasovanie kráľovstva: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ Takto Ježiš kázal svojím slovom, podobenstvami a celým svojím životom.

Anton bol veľký kazateľ a týmto evanjeliovým spôsobom ohlasoval Kráľovstvo. Robil to z hlbokého vedomia, meditovaného a prežívaného evanjelia. Svätý František mu napísal list, v ktorom ho žiadal, aby učil mladých bratov teológiu, a zároveň ich poučil, ako majú postupovať pri svojom kázaní, keď idú po svete. Povedal im údajne: „Vaše kázanie sa musí diať slovami, ktoré vám dal Duch Svätý, a nie vašimi vlastnými. Slovo je živé, keď hovoria skutky.“ Menej slov, prosím, a nech hovoria vaše skutky. Podobné usmernenie dal nedávno aj pápež František niektorým novým kňazom v deň ich vysviacky a odporučil im toto: „Čítajte a rozjímajte o Pánovom slove, dbajte na to, aby ste verili tomu, čo čítate, aby ste učili to, čomu veríte, a aby ste praktizovali to, čo učíte.“ Menej slovami sa dá povedať viac!

My, kresťania, sme poslaní Ježišom, tak ako bolo poslaných tých 72 učeníkov, s poslaním hlásať pokoj a ohlasovať kráľovstvo: robme to, ako hovorí svätý Anton, s dobrým pochopením evanjelia, so slovami Ducha Svätého a predovšetkým s vlastnými skutkami.

A ako nám práve hovorí pápež: čítajme a meditujme evanjelium a učme žitím to, čo sme meditovali a čítali. A nezabúdajme, že evanjelium, ktoré meditujeme, hlásame a žijeme svojimi skutkami, je tá istá osoba Ježiša.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie