Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. BONAVENTÚRU

Podcast:

Evanjelium:

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt 23,8-12)

Zamyslenie:

Dnes Pán vo svojich slovách „útočí“ na tých, ktorí hovoria, ale nerobia a robia opak toho, čo hovoria. „Nech vaše slová učia a vaše skutky hovoria“, povedal svätý Antonín Paduánsky, tiež františkán.

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.“ Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa vyhli domýšľavosti a egoizmu a aby sme si za cieľ stanovili službu bratovi, a to s pokorou, skromnosťou a miernosťou.

Pán nezakazuje tituly – ktoré môžu byť v hierarchickej spoločnosti potrebné -, ale ducha ctižiadosti a pýchy, ktoré môžu byť dôsledkom týchto titulov. „Sme predstavení a služobníci (…), predsedáme len vtedy, ak slúžime.“, povedal svätý Bernard. A tak to svätý Bonaventúra aj robil, hoci bol menovaný do najvyšších hodností, lebo bol zvolený za biskupa a kardinála.

Pred našou pýchou, že sa za niečo považujeme, nám Ježiš hovorí, aby sme skôr boli niekým práve tým, že mu slúžime, milujeme ho a vo všetkom ho napodobňujeme. A to tak, aby sme boli rozdávateľmi jeho služieb, ako nám to hovorí svätý Pavol v 1. liste Korinťanom. On je naším jediným učiteľom, a takými sme aj my, pretože sa podieľame na službe. Ježiš zdôrazňuje – a svätí nám to pripomínajú – niečo, na čo by sme nemali zabúdať: byť pokorní, byť služobníkmi v štýle svätého Bonaventúru.

Svätá Mária je našou matkou, ale predovšetkým je matkou Božou. No potom jej prvým titulom – ako sama hovorí – je byť „Pánovou služobnicou“. Kiež by sme ju všetci – jej deti – napodobňovali. To bude dobrý spôsob, ako sa pripodobniť pri Majstrovi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie