Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. DOMINIKA, KŇAZA 

Evanjelium:

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“ On odpovedal: „Od cudzích.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“ (Mt 17,22-27)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nachádzame udalosť, ktorú zo štyroch evanjelistov spomína iba Matúš. Vyberači chrámovej dane chcú vedieť, či aj Ježiš platí daň. Preto sa pýtajú Petra: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“. Peter ich však uisťuje, že platí.

Ježiš sa neskôr vracia k tejto téme a pýta sa Petra: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“. „Od cudzích,“ odpovedá Peter. A v skutočnosti Rimania vyberali dane od národov ktoré kolonizovali, ale nie od svojich vlastných občanov.

V tom prípade, hovorí Ježiš, by synovia, teda on a jeho učeníci, mali byť oslobodení od platenia chrámovej dane. Veď Chrám je Boží dom, Ježiš je Boží Syn a jeho učeníci sú jeho bratia, synovia toho istého Nebeského Otca. Preto by mali byť oslobodení od dane. Aby však nedošlo k pohoršeniu a nedorozumeniu, povie Petrovi, aby chytil rybu, v ktorej ústach nájde statér, čo by stačilo na zaplatenie za oboch. Pol statéra sa vyberalo každý rok od všetkých židovských mužov starších ako 20 rokov a suma sa použila na údržbu chrámu. Pol statéra sa v tomto období približne rovnalo dvojdňovému platu.

Ježiš zaplatí chrámovú daň, lebo sa chce vyhnúť pohoršeniu; nechce dať zlý príklad. Ježiš by si nedovolil nič, čo by mohlo byť zlým príkladom pre niekoho iného. Týka sa to aj nás a našej zodpovednosti voči plateniu daní, ktorých zmyslom je podporovať spoločné dobro. Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa nevyhýbali ani týmto záväzkom. Zároveň môžeme chápať jeho čin ako povzbudenie, podporovať aj finančne naše kresťanské chrámy, v ktorých sa zhromažďujeme na bohoslužby. 

Aplikácia:

  • To, že Ježiš zaplatil chrámovú daň, hoci nemusel, hovorí o jeho pokore a snahe nedať zlý príklad. Beriem aj ja ohľad na druhých?            
  • Piate cirkevné prikázanie nám káže podporovať cirkevné ustanovizne. Ako si plním túto povinnosť?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie