Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

Evanjelium:

Zákonici, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Mk3, 22-30

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď čítame o tejto udalosti, sme viac než prekvapení, keď „zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema“, síce uznávajú Ježišov súcit s utláčanými a sú svedkami zázrakov, ktorými ich požehnáva, ale potom hovoria: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“(Mk 3, 22). Je prekvapujúce, ako aj inteligentní ľudia dovolia, aby ich osobná a náboženská nevraživosť zaslepila pred dobrom iných. Títo učitelia boli v prítomnosti toho, ktorý zosobňoval dobro. Museli vycítiť, tak ako ostatní, neokázalé Ježišovo Srdce a určite pochopili, že stoja pred tým, ktorý je jediným skutočným anevinným. Kvôli svojej neústupnosti ho však tvrdohlavo odmietali uznať.

Kým iní by sa mohli odplatiť hnevlivým výbuchom alebo sa od nich a ich pohŕdavého obvinenia odvrátiť, náš Pán to neurobil, lebo vedel, že sa ich musí pokúsiť presvedčiť o svojom božstve kvôli ich dušiam. Ako tvrdil Ján Pavol II, „náš Pán je neprekonateľným svedectvom trpezlivej lásky a pokornej miernosti“. Jeho neobmedzená blahosklonnosť ho privádza k tomu, že sa pokúša otvoriť ich uzavreté srdcia tým, že sa s nimi dohaduje pomocou podobenstiev, ale bezvýsledne. Nakoniec ich Ježiš v božskej, ale prísnej autorite Božstva varuje, že ich tvrdosť srdca je vzburou proti Duchu Svätému a že im nikdy nebude odpustená (porov. Mk 3, 29). Táto vzbura zostáva neodpustená nie preto, že by Boh nechcel odpustiť, ale preto, že na odpustenie je potrebné najprv uznať svoj hriech, čo vzbúrenci neurobia.

Majster vie, že aj jeho nasledovníci zažívajú tú istú tvrdohlavosť, aj keď konajú v dobrej viere v prospech neveriacich. Každý z nás bude občas čeliť rovnakým ťažkostiam a odmietnutiu ako Ježiš. Keď sa tak stane, spomeňme si na svätú Terezku Ježišovu, keď viedla svoje sestry bližšie k svätosti.

Nebuďme preto prekvapení, ak na svojej ceste nájdeme tieto rozpory. Budú len znamením, že ideme správnou cestou života. Modlime sa teda za týchto ľudí a prosme nášho Pána, aby nám dal potrebnú trpezlivosť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie