Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA BOSCA

Evanjelium:

„V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: “Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?” On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: “Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mt 18,1-5)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime spomienku svätého Jána Bosca (1815-1888), kňaza a zakladateľa Saleziánskej spoločnosti (Saleziáni dona Bosca).

Ježišove slová nám otvárajú dvere k starej, hoci zároveň celkom novej vízii toho, čo znamená byť „najväčším v nebeskom kráľovstve“ (Mt 18, 1); vízii, ktorú dnes musíme načerpať z evanjelia, aby nás obrátila. „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti“, teda ak nezmeníme smer od vízie tohto sveta nadvlády moci, násilného vnucovania ideológií, poburujúceho zneužívania moci, „nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3). Preto ten, kto sa stane „malým“, teda pokorným, jednoduchým, chudobným, núdznym, „bude najväčší v nebeskom kráľovstve“ (Mt 18, 4).

Keď mal svätý Ján Bosco deväť rokov, dostal svoje povolanie vo sne. Zatiaľ čo sa nachádzal uprostred prudkej detskej hádky, Ježiš ho oslovil menom a povedal mu: „Nie údermi, ale miernosťou a láskou si z nich urobíš priateľov…“. A skutočne sa vo svojom živote naučil metódu lásky! Neskôr, už ako skúsený pedagóg, pozýva svojich nasledovníkov, aby „skúsili milovať to, čo milujú mladí, aby neskôr mladí milovali to, čo milujete vy“. To znamená, stať sa malým, aby sa oni mohli stať veľkými.

Aplikácia:

  • Prosme dnes Pána, aby nás viedol, ako to urobil so svätým Jánom Boscom, aby sme kráčali po jeho ceste trpezlivej lásky k záchrane ľudstva, najmä mladých ľudí, „najcitlivejšej a najvzácnejšej časti ľudskej spoločnosti“.
  • Vo Svätom písme čítame podobné slová aké povedal Ježiš vo sne Jánovi Boscovi: „Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom!“ (Porov. Zach 4,6). Otvorme sa dnes na pôsobenie Ducha Svätého, aby v nás prinášal ovocie lásky, radosti, pokoja a miernosti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie