Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA BOSCA, KŇAZA

Evanjelium:

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: “Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?” On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: “Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. (Mt 18, 1-5)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime pamiatku svätého Jána Bosca (1815-1888), kňaza a zakladateľa Saleziánskej spoločnosti (Saleziáni dona Bosca).

Ježišove slová nám otvárajú dvere k starej, hoci zároveň celkom novej vízii: “Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?” (Mt 18, 1); vízii, ktorú dnes musíme načerpať z evanjelia, aby nás obrátila. “Ak sa nepremeníte a nebudete ako malé deti”, teda ak nezmeníme smer od vízie tohto sveta nadvlády moci, násilného vnucovania ideológií, poburujúceho zneužívania moci, “nemôžete vojsť do nebeského kráľovstva” (Mt 18, 3). Preto ten, kto sa stane “pokorným”, teda pokorným, jednoduchým, chudobným, núdznym, “bude najväčší v nebeskom kráľovstve” (Mt 18, 4).

Keď mal deväť rokov, svätý Ján Bosco dostal svoje povolanie vo sne. Uprostred prudkej detskej hádky ho Ježiš osloví menom a povie mu: “Nie údermi, ale miernosťou a láskou si z nich urobíš priateľov…”. A skutočne sa vo svojom živote naučil metódu lásky! pozýva svojich nasledovníkov – neskôr ako skúsený pedagóg – “postaviť život dieťaťa na rovinu radosti, a teda lásky; láska k Bohu bude určite nasledovať lásku k učiteľovi”, to znamená pokoriť sa, aby sa mohli pozdvihnúť, priblížiť sa, aby sa mohli prijať, stať sa pokornými, aby sa mohli stať veľkými.

Dnes prosme Pána, aby nás viedol tak ako svätého Jána Bosca a nasledoval jeho cestu trpezlivej lásky a spásonosného zničenia seba samého, aby zachránil ľudstvo, najmä mládež, “najcitlivejšiu a najcennejšiu časť ľudskej spoločnosti”, ako by povedal svätý pedagóg.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie