Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

Evanjelium:

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Mk 5,1-20

Podcast:

Zamyslenie:

Úryvok dnešného evanjelia môže u niekoho vyvolať úsmev na perách. Predstaviť si stádo asi dvetisíc ošípaných, ktoré sa rúti z útesu do mora, je úsmevný obraz. Skutočnosťou však je, že pre pastierov to vôbec nebolo smiešne, ba ani pre ľudí, ktorí prišli na miesto a videli aj iný div: posadnutý človek bol oslobodený a pri zdravom rozume. Evanjelista píše, že ich schytila hrôza a Ježiša prosili, aby odišiel z ich kraja.

Postoj pastierov a ľudí sa môže zdať logickým všetkým, čo na život pozerajú iba z čisto krátkodobého ekonomického hľadiska. Radšej by zachránili svoje ošípané, ako by mali umožniť, aby bol posadnutý človek oslobodený od zlého ducha. Takýto postoj odhaľuje smutnú pravdu o mnohých z nás. Ide nám viac o materiálne dobrá, o peniaze a naše pohodlnie, ako o dôstojný život pre tých, ktorí nepatria do kruhu našej rodiny či priateľov. Pre pastierov a obyvateľov gerazského kraja bol posadnutý človek len hrozbou, ktorému bolo najlepšie vyhnúť sa a nemať s ním nič dočinenia.

Dosť často nás nahnevá akákoľvek finančná strata či umenšenie nášho majetku. Na druhej strane nám takmer vôbec nevadí, že nielen vo svete ale aj v našom okolí žije veľa ľudí v podmienkach nedôstojných ľudskej osoby. Podobne kvôli peniazom a majetku aj my vieme kompromitovať našu vernosť Kristovi a jeho evanjeliu. Brazílsky biskup Dom Helder Camara povedal: „Egoizmus je najhlbším koreňom všetkého nešťastia. Tvojho vlastného ako aj celého sveta.“

Aplikácia:

Ježiš mal oči a srdce pre núdzu človeka? Kam smeruje môj pohľad? Nie som upriamený iba na finančný zisk?

Poprosím Ježiša, aby aj mňa oslobodil a uzdravil, od môjho sebectva a lásky k majetku.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie