Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOZEFÍNY BAKHITY, PANNY

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: »Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!« Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: »Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.« Ale múdre odvetili: »Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!« No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.  Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: »Pane, Pane, otvor nám!«  Ale on im povedal: »Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.« Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.“ (Mt 25,1-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes ďakujeme Božej prozreteľnosti za to, že Boh vo svojej dobrote zachránil mladú Bakhitu pred ponižujúcim otroctvom a viedol ju k službe lásky Bohu. Jozefína Bakhita bola unesená (odobraná jej rodičom) ešte keď bola dieťaťom. Päť ráz bola predaná a kúpená na trhu s otrokmi, pričom zakúsila všetky druhy ponižovania a týrania.

Posledný „pán“, ktorého mala, člen talianskeho konzulátu v Sudáne, s ňou zaobchádzal láskavo a prívetivo. Ale v skutočnosti to nebol jej posledný „pán“. V Taliansku – kde sa diplomat musel vrátiť – Jozefína stretla skutočného „Vlastníka“, pravého Pána. Pána slávy, ktorý dovolil, aby ho týrali na kríži a tak ochránil našu slobodu! On je Dobrý Ženích, ktorý nás zachránil od najhoršieho otroctva: od toho, aby sme boli Božími sirotami, od toho, aby sme sa vzdialili od Boha.

Bakhita znamená „šťastná“. A naozaj, prijmúc meno Jozefína, v roku 1890 sa stala šťastnou, keď bola pokrstená a stala sa dcérou Boha. O niekoľko rokov neskôr táto obdivuhodná panna sa oddala Ženíchovi v kongregácii Dcér lásky, ktorú založila sv. Magdaléna z Canossy. V Jozefíninom vzťahu s Bohom bolo utrpenie, ktoré zakúsila školou nádeje; olejom, ktorý  živil pochodeň viery v Boha.

Zamyslime sa nad sebou: koľko ma to stálo nájsť Boha? Akú cenu som ochotný zaplatiť, aby som udržal horiaci plameň tejto pochodne? Lebo nezabúdajme, že pohodlie – nehovoriac o vlažnosti – ktoré zavládli v našej spoločnosti, nás uspávajú a… zrazu zisťujeme, že už je neskoro: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.“ (Mt 25,13).

Uchovajme si v srdci modlitbu dňa zo spomienky sv. Bakhity: „Bože, ty si pozdvihol svätú Jozefínu z ponižujúceho otroctva k hodnosti svojej dcéry a Kristovej nevesty; prosíme ťa, dopraj, aby sme podľa jej príkladu oddane nasledovali ukrižovaného Ježiša Krista, — ochotne vytrvali v láske a konali skutky milosrdenstva.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie