Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV.MAXIMILIÁNA KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“ On odpovedal: „Od cudzích.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“ (Mt 17, 22-27)

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli udalosť zo života Pána Ježiša, o ktorej píše iba evanjelista Matúš. Chrám v Jeruzaleme sa udržiaval aj z poplatkov, ktoré platili všetci židovskí muži starší ako 20 rokov. Výška bola stanovená na jednu dvojdrachmu, čo sa v tom období rovnalo dvojdňovému platu. Vyberači sa pýtali, či aj Ježiš platí tento poplatok. Aby Ježiš nikoho nepohoršil, hovorí Petrovi, aby išiel k moru, hodil udicu a v prvej rybe, ktorú chytí, bude statér – čiže dvojdrachma, a aby tým zaplatil. To je pre nás pozvanie, aby sme aj my vedeli prispievať do spoločného dobra, teda platili čestne dane. To je náš dlh voči spoločnosti, voči našim blížnym, alebo inými slovami, prejav našej lásky a solidarity.

Dnešná spomienka sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, nám však hovorí aj o inej podobe lásky k blížnemu. Aj o ňom platia slová Pána: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13).  Počas II. svetovej vojny sa ocitol v nacistickom koncentračnom tábore v Osvienčime. Potom, čo utiekol jeden väzeň, nacisti sa rozhodli ako výstrahu pre všetkých ostatných, popraviť desať väzňov. Jeden z nich bol otec rodiny, ktorý mal manželku a deti. Maximilián sa vtedy dobrovoľne prihlásil, aby namiesto tohto otca rodiny, vybrali jeho. Tak sa aj stalo. Maximilián musel dva týždne trpieť bez stravy a bez vody v tmavej cele bez akejkoľvek starostlivosti. Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených. Povzbudzoval ich a snažil sa, aby neumierali v beznádeji. Nakoniec mu dali smrtiacu injekciu. Zomrel 14. augusta, 1941 prakticky v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie. On, ktorý si tak veľmi uctieval Nebeskú matku, mohol sláviť jej veľký sviatok spolu s ňou v nebi.

Aplikácia:

  • Uvedomujem si, že aj delením sa s finančnými prostriedkami môžem urobiť veľa dobrého vo svojom okolí?
  • Viem sa aj ja obetovať za iných? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie