Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PAVLA MIKIHO A SPOL. MUČENÍKOV

Evanjelium:

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. (Mk 6, 53-56)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium opisuje moment, keď Ježiš a jeho učeníci prišli na druhú stranu jazera. Len čo vystúpili z lode, ľudia ihneď spoznali Ježiša. Zvesť o ňom sa preto rýchlo rozniesla po okolí a ľudia začali k Ježišovi prinášať svojich chorých, aby ich uzdravil. Z tohto opisu si môžeme predstaviť obrovský „hlad“ ľudí po uzdravení. Evanjelista Marek píše, že každý, koho sa Ježiš v ten deň dotkol, bol uzdravený.

Ako by sme reagovali my, keby sa dnes na našich uliciach objavil Ježiš? Prišli by sme aj my k nemu a požiadali ho, aby nás uzdravil? Ak áno, o aké uzdravenie by sme ho prosili? Snažili by sme sa aj my dostať k nemu čo najbližšie a dotknúť sa ho? Alebo by sme boli skôr opatrní a zostali ho pozorovať z bezpečnej vzdialenosti? Čo by nám bránilo v tom, aby sme sa k nemu priblížili? Obava, čo si pomyslia o nás druhí? Pochybnosti? Nedôvera či pocit nehodnosti?

Pravdou je, že Ježiš je uprostred nás každý deň! Možno ho však „nevidíme“ tak ako ľudia v jeho dobe. Ak však máme „oči viery“, môžeme ho vidieť a stretnúť sa s ním. A On nás obdarí milosťou, ktorú potrebujeme pre tento deň. K tomu však treba mať otvorené oči a veriace srdce, túžiace stretnúť Ježiša! Môžeme to nazvať aj „bdelosťou“ srdca, ktorá nám umožňuje očakávať ho a byť vnímaví na jeho príchod. Každé opravdivé stretnutie s Kristom robí aj nás schopnými mať „uzdravujúci účinok“ na ľudí v našom okolí.

Aplikácia:

  • Poprosím o milosť, aby som aj dnes prežil stretnutie s Ježišom a pocítil jeho uzdravujúci dotyk.
  • Pomodlím sa za Cirkev v Japonsku, aby na príhovor sv. Pavla Mikiho a spoločníkov rástla počtom členov a vydávala svedectvo o Kristovi pred všetkými.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie