Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste
bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte
volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším
služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
(Mt 23,8-12)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes máme spomienku sv. Tomáša Akvinského, ktorý žil v rokoch 1225 – 1274, bol členom Rehole
kazateľov (dominikánov), bol kňazom a Učiteľom Cirkvi. Celý svoj život zasvätil štúdiu a vyučovaniu
katolíckej teológie. Robil to s vedomím, že tým slúži viere, Cirkvi a ľudstvu.
O službu viere ide v tom zmysle, že teológia neobjavuje ani nevysvetľuje vieru podľa toho, čo si
niekto zmyslí. Teológ vychádza z viery Cirkvi a snaží sa pochopiť jej pravý význam. A keď sa mu to
podarí, pokúša sa dať ho do súladu s vedou a kultúrou svojej doby tak, aby ho neskreslil ani
neskomolil. Touto svojou činnosťou teológ preukazuje veľkú službu ľudstvu, lebo mu poskytuje zrelý
a užitočný prístup k Božiemu slovu, lepšie povedané, k neomylnému Božiemu Slovu, ktorým je Ježiš
Kristus, spasiteľ človeka. Sv. Tomáš Akvinský to všetko dokonale chápal a podľa toho aj konal. Preto
ho výstižne charakterizujú slová z dnešného evanjelia: „len jediný je váš Učiteľ, Kristus“ (Mt 23,10).
Ale nebolo to pre neho vždy ľahké. Musel bojovať proti tým, ktorí namiesto viere dávali prednosť
gréckej filozofii, ktorá bola v tej dobe očarujúcou novotou. Sv. Tomáš nikdy nepodriadil svoju vieru
Aristotelovi, ale podriadil Aristotela svojej viere. Jeho poslušnosť hierarchii bola absolútna a hrdinská;
obetoval jej svoj život, lebo zomrel keď ho opustili sily počas jeho pešej púte na Druhý lyonský koncil,
na ktorý ho povolal pápež.
Snažil sa aj o to, aby jeho teologická práca bola užitočná nielen pre pokročilých, ale aj pre
začiatočníkov. V predslove svojej slávnej Summa Theologica píše: „Je našim zámerom v tejto knihe
 tak pristupovať k skúmaniu všetkého, čo patrí ku kresťanskému náboženstvu, ako by to bolo vhodné
pre poučenie začiatočníkov.“
Evanjelium v deň spomienky sv. Tomáša končí slovami: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený“ (Mt 23,12). Tomáš Akvinský sa tak ponížil pred Božou vôľou, Cirkvou
a potrebami ľudstva, že si zaslúži byť povýšený. A to robíme slávením jeho spomienky.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie