Zamyslenia

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Tak, ako ľudia, ktorí zažili Ježiša, tak i my dnes vieme celkom ľahko premárniť jedinečnú šancu v dejinách ľudstva – dnešok.

Evanjelium:

„Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Lk 12,54-59)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš žiada, aby sme sa pozerali hore a sledovali oblohu. Aby sme pozorovali veci na nej. Ale aby sme nezabudli, že nežijeme na oblohe, ale na zemi. „Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Tak, ako ľudia, ktorí zažili Ježiša, tak i my dnes vieme celkom ľahko premárniť jedinečnú šancu v dejinách ľudstva – dnešok. Vtedy ľudia nedokázali v Ježišovi identifikovať Božieho Syna. Nepoznali čas, hodinu spásy. A nepoznávame to, zdá sa, ani my.

II. vatikánsky koncil v Konštitúcii Gaudium et Spes (č. 4) aktualizuje dnešné evanjelium: „V každej dobe nesie Cirkev zodpovednosť za čítanie znamení čias a ich výklad vo svetle evanjelia (…) Musíme si uvedomovať a chápať túžby, túžby a často dramatické črty sveta, v ktorom žijeme“. Keď tvoríme dejiny, nie je príliš ťažké poukázať na príležitosti, ktoré Cirkev stratila tým, že neobjavila dobu, v ktorej sme žili.

Nežijeme vo svete bezbožnosti, hoci jej môže byť veľa. Boh však svoj svet neopustil. Ako nám pripomína svätý Ján z Kríža, žijeme vo svete, ktorý pošliapal a skrášlil sám Boh. Svätá Matka Tereza z Kalkaty videla znamenia doby a doba pochopila svätú Teréziu z Kalkaty. Nechajme sa ňou povzbudiť. Neprestávajme sa pozerať nahor a nestrácajme zo zreteľa našu zem.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie