Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTEJ TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTEJ TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“

Lk 10, 1-12

Zamyslenie:

Dnes k nám Ježiš hovorí o svojom apoštolskom poslaní. Aj keď si sám „vyvolil sedemdesiatdva ďalších učeníkov a poslal ich pred sebou“ (Lk 10,1), predsa nemožno považovať úlohu ohlasovania evanjelia za niečo, čo sa dá „delegovať iba na niekoľko ‘odborníkov’“ (sv. Ján Pavol II.).  Všetci sme povolaní a všetci sa musíme cítiť zodpovední. Každý jeden na svojom mieste a vo svojom stave. V deň nášho krstu nám pri pomazaní posvätným olejom bolo povedané: „(Všemohúci Boh)… teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný.“  Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, náš svet potrebuje svedectvo Kristových nasledovníkov.

Žatva je veľká, ale robotníkov málo“ (Lk 10, 2). Táto pozitívna interpretácia misie ponúka zaujímavý pohľad. Text nehovorí, že „sejba je veľká a len málo robotníkov“ ale hovorí, že „žatva“ je veľká. Žatva býva totižto vždy až po sejbe. Možno dnes by sme mali hovoriť aj o „veľkej sejbe“, vzhľadom na veľkú nevedomosť našej spoločnosti o Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi. Ježiš však hovorí o „žatve“ a tento nádejný pohľad na misiu nás môže naplniť optimizmom. Nenechajme sa preto odradiť pesimizmom či beznádejou.

Naša misia, čiže poslanie, ktoré
nás čaká, je zároveň vzrušujúce ale i ťažké. Nikoho nemôžeme nútiť k tomu, aby
prijal naše ohlasovanie Pravdy a Života. Môžeme len ponúkať a ponechať to na
slobodné rozhodnutie daného človeka. Pápež František nám pripomína, že pri
evanjelizácii nemáme naše presvedčenie nanucovať, ale ponúkať ho tým, že ho
robíme atraktívnym svojím svedectvom života.

Nenoste mešec ani kapsu ani obuv…“ (Lk 10,4). Jedinou silou misionára musí byť Kristus. A aby mohol Kristus naplniť jeho život, musí misionár zanechať to, čo nie v súlade s dôverou v Krista. Evanjeliová chudoba je  nevyhnutnou požiadavkou a zároveň najspoľahlivejším svedectvom, ktoré môže misionár ponúknuť. Tento postoj ho zároveň aj oslobodzuje od zbytočnej záťaže.  

Misionár ohlasuje pokoj. Je nositeľom pokoja, pretože Kristus je „Kniežaťom pokoja“. To je dôvod, prečo Ježiš hovorí: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám.“ (Lk 10, 5-6). Náš svet, naše rodiny, naše osobné ego, všetci potrebujeme pokoj. Preto je naše poslanie také naliehavé a vzrušujúce.

Aplikácia:

  • Nakoľko si uvedomujem skutočnosť, že od okamihu krstu som aj ja misionárom?
  • Čo zasievam do svojho okolia? Pokoj či nezhody?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie