Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Čítanie:

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Váž si ho a počúvaj jeho hlas; nepohŕdaj ním, lebo by vám neodpustil vaše previnenie, pretože je v ňom moje meno. Ak počúvneš jeho hlas a urobíš všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tých, čo teba sužujú. Môj anjel pôjde pred tebou.“ (Ex 23, 20-23a)

Podcast:

Zamyslenie:

Jedna z prvých modlitbičiek detí je modlitba “Anjeličku môj strážničku”, teda vedľa Pána Boha zoznamujú sa hneď s anjelom strážnym.

Obvyklé obrazy anjelov strážnych sú s deťmi. Anjel vedie dieťa po úzkej lavičke ponad rieku, drží nad priepasťou dieťa, ktoré dočahuje kvietok, odťahuje dieťa od hada, ktorý ho chce uštipnúť.

Či len deti potrebujú anjela strážcu? U detí to pravda ľahšie chápeme, lebo deti samy si ešte nevedia pomôcť, nemajú potrebnú silu, ani potrebnú skúsenosť.

Ale v tom dieťati sa môžeme vidieť i my všetci. Chôdza po úzkej lavičke ponad vodu… Koľko náhlivých situácií je v živote, kde sa môže človekovi hlava zakrútiť, jeden krok vedľa, strata rovnováhy – a pád.

Koľkí dočahujú zdanlivo pekný kvietok nad priepasťou, nevidiac a nevediac, že nemajú pod sebou pevnú pôdu, že sa to celé môže s nimi utrhnúť a oni sa zrútia do priepasti.

Koľko raz sa plazí had, aby v nebadanej chvíli uhryzol, uštipol, otrávil…

A my, hoci podľa rokov sme aj dospelí, sme často v takých situáciách ako malé deti a neobozretní ako malé deti.

Či na našu ochranu nestačí Pán Boh? Pán Boh stačí na všetko, on nepotrebuje výpomoc, ale chce dať príležitosť aj stvoreniam uplatniť sa, preukazovať si lásku a pomoc. Verím v spoločenstvo svätých – vzájomné pomáhanie.

Keď Boh dovolí diablovi pokúšať nás, prečo by nemal dovoliť anjelom, aby nám pomáhali, chránili nás, vystríhali nás – robili teda opak pokušenia?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie