Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIÁNSKÉHO

Evanjelium:

„Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt 23,8-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime pamiatku svätého Bazila Veľkého a svätého Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi zo 4. storočia. Boli blízkymi priateľmi, žili v bratskom priateľstve až do smrti. Obaja žili eremitským životom a venovali sa filozofii a teológii v období kristologických sporov.

Svätý Gregor Naziánsky napísal o svojom priateľstve so sv. Bazilom: „Držal som sa v spoločnosti môjho veľkého Bazila nielen z úcty, ale aj preto, že som si uvedomoval silu jeho charakteru a veľkosť jeho slov… To bol začiatok nášho priateľstva. Z toho vznikla iskra nášho spoločenstva: dívali sme sa jedným smerom a týmto smerom sme sa i uberali. Nádej, ktorá nás viedla, bola jedna.“ Čo bolo tým smerom? Čo bolo nádejou, ktorá ich vždy udržiavala v jednote? Odpoveďou je: Ježiš Kristus. Majster a Učiteľ. V Kristovom mene našli svoje zjednotenie: „Naše veľké meno spočívalo v tom, že sme boli kresťania, a tak sme sa aj volali.“, ako povedal sv. Gregor.

Niektorí „proroci myslenia“ 19. storočia tvrdili, že pokrok vedy a techniky automaticky povedie k mieru vo svete. Nedávne dejiny im nedali za pravdu. Poznanie bez poznania Boha je čiastočné, sotva pozná lásku a ľahko vedie k odlúčeniu. Mier a bratstvo nie sú deťmi vedy alebo techniky, ale darom lásky od nášho Boha a Otca.

A v skutočnosti práve v mene Krista sa Bazil a Gregor – mužovia vedy a myslenia – stali bratmi v zmysle Ježišových slov: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie