Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA
NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ,
vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten
nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi
vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje,
bude povýšený“
(Mt 23,8-12).

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes slávime pamiatku svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského zo 4. storočia. Títo
vzdelanci filozofie a teológie, súčasníci a priatelia až do smrti, zdieľali najskôr pustovnícky
život, potom boj proti herézam v čase vieroučných sporov.
Svätý Gregor Naziánzsky rozpráva o počiatkoch ich vzájomného priateľstva: „Držal som sa v
spoločnosti môjho priateľa Bazila aj preto, lebo som si uvedomoval silu jeho charakteru a
schopnosť jeho slov (…). Začiatkom nášho priateľstva; prvá iskra nášho bratstva, vznikla
z toho, že nám záležalo na jednej a tej istej veci. Boli sme akoby jedna bytosť, nádej, ktorá
nás viedla, bola jedna.“
Čo to bolo? Čo bolo tou nádejou, ktorá udržiavala týchto velikánov svojej doby v neustálej
jednote? Odpoveďou je Ježiš Kristus, pretože on je Rabbim, Učiteľom: „nedávajte sa volať
Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ (…). Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je
váš Učiteľ, Kristus“ (Mt 23,8.10). Preto svätý Gregor hovorí o Kristovi ako o tom, ktorý ich
spájal: „To, čím sme boli známi, bol fakt, že sme kresťania, a tak sme sa aj nazývali“.
Niektorí tzv. proroci nového myslenia 19. storočia tvrdili, že pokrok vedy a techniky
automaticky povedie k pokoju vo svete. Nedávne dejiny aj súčasnosť im nedávajú za pravdu:
poznanie bez Boha je len čiastočné, nepozná skutočnú lásku a vedie k nepokojom. Mier a
bratstvo nie sú deťmi vedy či techniky, sú darom lásky nášho Boha a Otca. V Kristovom
mene sa Bazil a Gregor – muži vedy a viery – mohli stať bratmi, ktorí majú spoločného Otca.
To je výzvou aj pre nás samých, aby sme nachádzali bratov v druhých a pamätali na to, že
máme spoločného Otca:“…Vy všetci ste bratia. (…) Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len
jeden je váš Otec, ten nebeský“ (Mt 23,8-9).
Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie