Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“ (Lk 7, 31-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné slová svätého evanjelia nám ukazujú znamená byť kresťanom. Napriek tomu sa zdá, že my kresťania Ježišovým slovám nikdy nerozumieme. A tak často počúvame ľudí, ktorí sa sťažujú na to, ako je to v ich živote ťažké. A jednou z častých sťažností je: “Ak je Pán so mnou, prečo teda takto trpím?”.

Ako kresťania si často myslíme, že všetko má pre nás prebiehať hladko, pretože náš Boh je všemohúci. To všetko preto, lebo sme si zvykli počúvať kazateľov, ktorí nám hlásajú evanjelium prosperity. Pápež František počas príhovoru na Anjel Pána 13. septembra 2015 povedal: “Vieme, že je to dobré: “Podujať sa Ježišovho učeníctva znamená vziať si svoj kríž – všetci ho máme – a sprevádzať ho na jeho ceste, nepohodlnej ceste, ktorá nie je cestou úspechu alebo pominuteľnej slávy, ale cestou, ktorá nás vedie k pravej slobode, slobode od sebectva a od hriechu.” Dnes nás teda Ježiš opäť pozýva, aby sme očistili svoje motivácie, keď sa rozhodneme nasledovať ho. Nikdy nám nesľúbil, že sa nám bude dariť príliš dobre, ak si ho vyberieme. Mali by sme byť pripravení vziať svoj každodenný kríž a nasledovať ho, aj keby to znamenalo stratu života: “Lebo kto chce svoj život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni ho” (Lk 9,24). Toto je konečné svedectvo, ktoré svätý Andrej Kim Taegon, svätý Pavol Chong a spoločníci, ktorých pamiatku dnes slávime, vydali za Krista, aby mali účasť na jeho večnej hostine.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie