Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDA 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie:

Jonáš bol veľmi skormútený a hneval sa; modlil sa k Pánovi a vravel: „Prosím, Pane, a nesplnilo sa, čo som povedal ešte vo svojej krajine? Preto som chcel vtedy ujsť do Taršišu. Ja som vedel, že ty si Boh láskavý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúvaš sa v nešťastí. A teraz, Pane, prosím, vezmi si môj život, lebo mi lepšie zomrieť ako žiť.“ Pán povedal: „A myslíš si, že sa právom hneváš?“

Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od mesta: urobil si tam striešku, sedel v jej tôni a čakal, čo sa bude diať v meste. Pán Boh dal vyrásť brečtanu; ten sa zdvihol nad Jonáša, robil mu tieň nad hlavou a zbavil ho útrap. A Jonáš sa brečtanu veľmi potešil.

Keď na druhý deň vychádzala ranná zora, Boh poslal červa, ktorý poranil brečtan, a ten vyschol. A keď vyšlo slnko, Boh rozkázal horúcemu východnému vetru a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, až omdlieval; žiadal si zomrieť a vravel: „Lepšie mi zomrieť ako žiť.“ Vtedy povedal Boh Jonášovi: „Myslíš si, že sa právom hneváš na brečtan?“ On odvetil: „Právom sa hnevám až na smrť.“

A Pán povedal: „Ty žiališ nad brečtanom, okolo ktorého si nepracoval ani si mu nedal rásť; ktorý za jednu noc vyrástol a za jednu noc zahynul. A mne nemá byť ľúto veľkého mesta Ninive, v ktorom je viac než stodvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť pravú ruku od ľavej – a okrem toho množstvo dobytka?“ (Jon 4, 1-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Jonášova kázeň mala veľký úspech, Ninive sa obrátilo. Avšak Jonáš sa nad tým neraduje, ale smúti. On hlásal skazu Ninive. Keď sa jeho slová nestanú pravdou, stane sa krivda aj Božej cti. Nechcel zostať v očiach týchto pohanov klamárom, a to pre slávu Božiu.

Hospodin zmenil svoj plán, všetko prišlo opačne, ako to on predpovedal. Bolo to pre jeho dušu hrozné, takže už nemal inú žiadosť ako zomrieť.

Hnevá sa na Hospodina, ale nechce sa ho vzdať, modlí sa k nemu, ale v takom rozpoložení je ťažko modliť sa dobre. Naraz sa mu aj cesta na západ zdá správna a akoby sa bol vtedy pomýlil, keď robil z nej pokánie.

Aj my neraz, to čo sme horko oľutovali, chceme po čase brať naspäť.

Boh vidí, že je to len momentálne kríza, v ktorej sa prejavujú zbytky zlosti a tmy, ale za touto horkosťou sa skrýva úprimné srdce. Boh sa snaží Jonáša upokojiť: „Neboj sa, že ťa budú považovať za klamára. Ja som videl ich skutky, odvrátili sa od svojich zlých ciest, preto im odpúšťam.“

Jonáš na Božiu otázku, či sa právom hnevá, neodpovedal, Jonáš mlčal. Nechá rozhovor s Bohom, vyjde von za mesto, aby si tam postavil búdku. Je presvedčený, že má pravdu a že konečne aj Boh mu musí túto pravdu uznať. Boh bude musieť pozmeniť zmýšľanie, nie on. Jonáš zo svojej búdky chce byť pozorovateľom strašných súdov Božích. Čaká na splnenie svojich proroctiev.

K poučeniu Jonáša použije Boh malý zázrak. Aby Jonáš v svojej búdke netrpel pod úpalom slnka, nechá Boh narýchlo vyrásť tienivú rastlinu, čo Jonáša veľmi poteší. Ale na druhý deň rastlina práve tak rýchlo uschne, a to ho zase veľmi zarmúti a rozladí.

Boh mu prehovorí: „Pre uschnutie jednej rastliny vieš sa rmútiť a mne by nemalo byť ľúto smrti tisícok ľudí?“

Koľkí dnešní ľudia zvolávajú Božie tresty na dnešný svet, hromy, blesky, ale im aby sa pri tom nič nestalo. Ako ďaleko je to od: „Miluj blížneho ako seba samého.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie