Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5,17-19)

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš učí, že Starý zákon je súčasťou Božieho zjavenia. Boh sa dal najprv ľuďom poznať prostredníctvom prorokov. Vyvolený ľud sa v sobotu schádzal v synagóge, aby počúval Božie slovo. A tak ako dobrý Žid poznal Písmo a uplatňoval ho v praxi, aj my kresťania by sme mali často rozjímať, a to nie len raz týždenne, nad Písmom.

V Ježišovi k nám prichádza plnosť Zjavenia. On je Slovo, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Prečo prichádza k nám? – aby sme vedeli, že Boh nás miluje. A Boh chce od človeka odpoveď lásky, ktorá sa vyjadruje i naplnením jeho učenia: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“

Dobré vysvetlenie dnešného evanjelia môžeme nájsť v prvom liste svätého Jána: „Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.“ Zachovávať Božie prikázania znamená milovať ho svojimi skutkami. Lebo láska nie je len cit, ale sú to aj skutky lásky k Bohu a ľuďom. I preto Ježiš hovorí aj o tom, že pohoršenie je nebezpečné, lebo človek, ktorý hovorí o láske a nekonajú ju, je „klamár a niet v ňom lásky.“

A taktiež nám ukazuje, aký dôležitý je dobrý príklad, ktorý sa stáva prvým prvkom kresťanského apoštolátu – teda ohlasovania radostnej zvesti.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie