Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dobrý človek je dobrý dovtedy, kým neprestane robiť dobré veci.

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“ (Mt 7,15-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa pred našimi očami vynára evanjeliový kontrast medzi dobrým a zlým stromom. Ježišove slová znejú tak obyčajne až vyzerajú príliš zjednodušujúco. Môžeme však potvrdiť, že takými rozhodne nie sú! Nie sú zjednodušujúcimi, tak ako ani život takým nie je.

Aj dobré stromy sa totiž môžu časom pokaziť a skončiť tak, že budú prinášať zlé ovocie. Zatiaľ čo na druhej strane môžu existovať zlé stromy, ktoré sa zmenia a začnú prinášať dobré ovocie. Čo teda znamená, že „každý dobrý strom prináša dobré ovocie“ (Mt 7,17)? Znamená to, že strom je dobrým dovtedy, pokiaľ neprestáva robiť dobré veci. Neunavuje sa ich konaním, odoláva pokušeniu robiť zlo, je vytrvalý. A pokiaľ aj podľahne únave, pokušeniu, neodbytnej žiadostivosti, úprimne a pravdivo si to prizná, koná pokánie a… začne odznova.

A robí to aj preto, lebo si je vedomý, že ak strom neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Áno, je to aj bázeň pred Bohom, ktorá chráni ratolesti, aby zostávali napojené na pravý vinič. A tiež skúsenosť s dobrotou iných, ich dobrých skutkov, prostredníctvom ktorých možno vidieť pravdu, že človek je považovaný za dobrého nielen vďaka svojim pekným slovám, ale najmä za svoje činy. Nestačí opakovať: „Pane, Pane!“ Kresťanská viera sa prejavuje aj prostredníctvom našich skutkov! Ako napísal svätý Jakub: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov“ (Jk 2, 18).

Priatelia, prajem Vám dnes požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie