Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 1-6. 16-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme všetko robili na Božiu slávu, aby sme sa páčili Otcovi, pretože na to sme boli stvorení. Takto to potvrdzuje aj Katechizmus Cirkvi: “Boh stvoril všetko pre človeka, ale človek bol zasa stvorený, aby mu slúžil a miloval a aby mu všetko stvorenie obetoval späť”. Toto je zmysel nášho života: aby sme sa páčili Otcovi, aby sme sa páčili Bohu. To je príklad, ktorý nám zanechal Kristus. Kiež by Otec mohol vydať o každom z nás rovnaké svedectvo, aké vydal o svojom Synovi vo chvíli jeho krstu: “Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.” ” (Mt 3, 17).

Nečestnosť úmyslu by bola obzvlášť vážna a smiešna, ak by sa diala pri takých skutkoch, ako je modlitba, pôst alebo almužna, keďže ide o zbožné a dobročinné skutky, teda skutky, ktoré – samé o sebe, vyplývajú z čnosti nábožnosti alebo skutky, ktoré konáme z lásky k Bohu. Preto: “Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. ” (Mt 6, 1). Ako by sme sa mohli páčiť Bohu, ak sa na začiatku snažíme byť viditeľní, aby nás iní chválili? Nejde o to, že by sme sa mali pred blížnymi skrývať, aby nás nevideli, ale skôr ide o to, aby sme svoje dobré skutky adresovali v prvom rade priamo Bohu. Nevadí, ani nie je zlé, že nás ostatní vidia: naopak, môžeme im dať príklad uceleným svedectvom našich skutkov.

Na čom však veľmi záleží je, aby sme za svojimi skutkami videli Boha. Musíme preto pozorne skúmať svoje skutočné úmysly pri všetkom, čo robíme, a presvedčiť sa, že nehľadáme svoj vlastný záujem, ak sa naozaj snažíme slúžiť Pánovi” (sv. Gregor Veľký).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie