Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Mt 11,25-27)

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes ponúka príležitosť takpovediac nahliadnuť do tajomstva Božej múdrosti. Kto z nás by sa rád neoboznámil s nepochopiteľnými tajomstvami života? Sú záhady, o ktorých odhalení sa nesníva ani tomu najlepšiemu tímu vyšetrovateľov na svete. Je tu však Jeden, pred ktorým „nie je nič skryté, (…) ani nič utajené“ (Mk 4, 22). Je to tajomstvo toho, kto sa nazýva „Synom človeka“, keďže o sebe hovorí: “ Môj Otec mi odovzdal všetko“ (Mt 11, 27). Je druhou osobou Najsvätejšej Trojice, synom večného Otca, pred ktorým neexistuje nijaká tma a aj noc je pre neho svetlejšia ako deň.

Jedno arabské príslovie hovorí: „Ak počas tmavej noci čierny mravec lezie po čiernej stene, Boh ho vidí“. Pre Boha neexistujú žiadne tajomstvá ani záhady. Existujú tajomstvá iba pre nás, ale nie pre Boha, pred ktorým je minulosť, prítomnosť a budúcnosť otvorená a priezračná do poslednej čiarky.

Pán Ježiš sa dnes modlí:  „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11, 25). Vskutku, lebo nikto nemôže predstierať, že pozná tieto alebo podobné skryté tajomstvá viery a života a že ich nadobudol svojím štúdiom. Jednoduchá veriaca starenka bez akéhokoľvek vyššieho vzdelania, môže mať viac múdrosti a vedomosti o živote ako domýšľavý vedec, ktorý študoval na renomovaných univerzitách. Tajomstvá, o ktorých Pán Ježiš hovorí, sa totiž dosahujú iba hlbokou vierou, pokorou a chudobou ducha. To sú čnosti maličkých, ktorým Boh zjavuje seba samého.

Myšlienky na dnešné evanjelium:

  • „Som veľmi malá duša, ktorá môže Bohu ponúknuť len veľmi málo vecí.“ (sv. Terézia z Lisieux)
  • „Je súčasťou Božieho tajomstva, že koná tak jemne. Boh nepremáha vonkajšou silou, ale dáva slobodu.“ (Benedikt XVI.)
  • „Pokorné a dôverujúce srdce, ktoré nám umožňuje, aby sme sa obrátili a stali sa „ako deti“ (Mt 18,3), lebo Otec sa zjavuje „maličkým“ (Mt 11,25).“ (KKC 2785)

Aplikácia:

  • Keď sa modlím a načúvam Bohu, poskytujem mu priestor, aby ma učil? Ako sa mi v tom darí?
  • Čo som sa o živote naučil nie z kníh, ale zo skúsenosti viery, zo skúsenosti života s Bohom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie