Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 19. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (18, 15-20)

Zamyslenie:

          Dnes nás v tomto krátkom evanjeliovom úryvku Pán učí často ignorovaným, ale dôležitým spôsobom, ako postupovať. Niekoho, kto mi je blízky upozorniť v diskrétnej intimite (“vy dvaja v súkromí”), jasne (“poukázať na chybu”) na jeho chybný postoj, aby mohol oživiť svoj spôsob života. Prípadne, ak by prvá rada neviedla k ničomu pozitívnemu, získať aj priateľovu spoluprácu. Ak však ani takýmto spôsobom nemožno dosiahnuť jeho obrátenie a jeho hriech spôsobuje veľké pohoršenie, nesmieme pochybovať o tom, že treba vykonať prorocký a verejný úkon odsúdenia, ktorým dnes môže byť len list riaditeľovi publikácie, demonštrácia alebo transparent. Tento spôsob konania je však pre toho, kto ho praktizuje, veľmi náročný a často aj nevďačný a trápny. Preto je pre mnohých oveľa jednoduchšie zvoliť si to, čo nesprávne nazývame “kresťanská láska”, čo nie je nič iné ako číry únik, pohodlnosť, zbabelosť, falošná tolerancia. V skutočnosti “zloduchov čaká rovnaký trest ako samoľúbych, ktorí ich tolerujú” (sv. Bernard). Každý kresťan má právo žiadať od nás kňazov odpustenie od Boha a jeho Cirkvi. V danej chvíli môže psychológ upokojiť váš duševný stav; psychiater prostredníctvom lekárskej starostlivosti môže poraziť endogénnu poruchu. Obaja teda môžu byť veľmi užitoční, hoci sa niekedy ukážu ako nedostatoční. Lebo len Boh môže odpustiť, odstrániť, zabudnúť, rozbiť a zároveň zničiť osobný hriech.

V rukách a slovách kňaza spočíva privilégium prijať chlieb pre Ježiša – Eucharistiu, aby sa skutočne stal imanenciou a pokrmom. Každý učeník z Kráľovstva sa môže pripojiť k ďalšiemu, alebo ešte lepšie, k mnohým ďalším, a so zápalom, Vierou, odvahou a Nádejou sa ponoriť do sveta, aby ho premenil na pravé telo Ježiša-Majstra. A v jeho spoločnosti ísť k Bohu Otcovi, ktorý vypočuje naše prosby, lebo jeho Syn nám to prisľúbil: “Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18, 20).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie