Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 20. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“ (Mt 20,1–16)

Zamyslenie:

Dnes nás Božie Slovo pozýva, aby sme si uvedomili, že Božia „logika“ presahuje rámec ľudskej logiky. Zatiaľ čo my, ľudia, kalkulujeme („mysleli si, že dostanú viac“ Mt 20, 10), Boh – ktorý je tiež milým Otcom – jednoducho miluje („Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?“ Mt 20, 15). A miera lásky nemá mať žiadnu mieru, ako hovorí svätý Bernard: „Milujem, lebo milujem, milujem, aby som miloval“.

To však neznamená, že spravodlivosť nemá zmysel: „dám vám, čo bude spravodlivé“ (Mt 20, 4). Boh nie je svojvoľný a chce s nami zaobchádzať ako s inteligentnými synmi: je teda logické, že s nami uzatvára „dohody“. V skutočnosti na inom mieste Písma Pán jasne hovorí, že kto viac dostal, od toho sa bude aj viac žiadať (spomeňme si na podobenstvo o talentoch). Stručne povedané, Boh je spravodlivý, ale láska nie je v rozpore so spravodlivosťou, skôr ju presahuje (porov. 1 Kor 13, 5).

Populárne príslovie tvrdí, že „spravodlivosť sama osebe je najhoršou nespravodlivosťou“. Našťastie pre nás Božia spravodlivosť – zopakujme si to ešte raz – presahuje naše schémy. Keby išlo o obyčajnú a prísnu spravodlivosť, stále by sme čakali na vykúpenie. Ba čo viac, nemali by sme žiadnu nádej na vykúpenie. Pri prísnej spravodlivosti by sme si nezaslúžili žiadne vykúpenie: jednoducho by sme zostali zbavení toho, čo nám bolo dané v okamihu stvorenia a čo sme odmietli prvotným hriechom. Keď sa teda musíme zaoberať inými, preskúmajme seba, aby sme zistili, ako sme na tom s posudzovaním, porovnávaním a hodnotením.

Okrem toho, ak hovoríme o svätosti, musíme vychádzať z toho, že všetko je milosť. Najjasnejším príkladom je prípad Dismasa, kajúceho zločinca. Aj možnosť zásluh pred Bohom je milosťou (niečím, čo je nám zadarmo dané). Boh je hospodár, „ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice“ (Mt 20, 1). Vinohrad (teda život) je jeho, my sme tam len pozvaní, a to nie hocijako: je to privilégium, že tam môžeme pracovať a nakoniec byť „odmenení“ nebom.

Aplikácia:

  • Cesta do neba je nebo, objavme dnes radosť z tejto cesty a radujme sa aj z obrátenia ostatných, hoci by sa obrátili aj na smrteľnej posteli.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie