Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde
neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.
(Lk 9,1–6)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes žijeme v dobe, keď nové duševné choroby dosahujú úroveň, akú sme nikdy predtým nepoznali. Súčasné životné tempo pobáda ľudí k stresujúcim pretekom, aby spotrebovávali viac a vyzerali lepšie ako ich sused, pričom celé je to okorenené silnou dávkou individualizmu, a tak sa buduje človek izolovaný od ostatných smrteľníkov. Túto samotu sú
mnohí z nás nútení znášať kvôli sociálnym vymoženostiam, pracovnému tlaku alebo zotročujúcim praktikám. Ona je zodpovedná za to, že nemálo z nás sa zmieta v depresii, neuróze, hystérii, schizofrénii alebo iných duševných poruchách, ktoré môžu vážne ohroziť budúcnosť človeka. „Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.“ (Lk 9, 1). Neduhy, ktoré môžeme identifikovať v tom istom evanjeliu ako duševné choroby.
Stretnutie s Kristom, plne realizovanou osobou, prináša stav rovnováhy a pokoja a umožňuje nám znovu objaviť samých seba, pričom poskytuje svetlo a jasnosť nášmu životu a nášmu prístupu k budúcnosti. Evanjeliá sú dobré na objasnenie akýchkoľvek pochybností; sú dobré na vyučovanie a mentorovanie, na výchovu mladých i starších a na sprevádzanie osôb po ceste života.
Dvanásti šli, chodili po dedinách a všade hlásali evanjelium (porov. Lk 9, 6). To je aj naše poslanie: žiť evanjeliom a uvažovať nad ním, nad samotným Ježišovým slovom, aby do nás preniklo. Takto časom nájdeme cestu, po ktorej máme kráčať, a slobodu, ktorú máme uskutočniť. Ako napísal svätý Ján Pavol II, „pokoj sa musí uskutočňovať v pravde (…); musí sa budovať v slobode“.
Nech nás Ježiš Kristus, ktorý nás povolal k viere a večnej radosti, naplní svojou nádejou a láskou, on, ktorý nám dal nový život a nevyčerpateľnú budúcnosť.

Aplikácia:

  • Dnes sa zrieknem svetského zmýšľania a rozhodnem sa pre nasledovanie Krista, prejeho spôsoby myslenia a konania.
  • Komu môžem povedať o Ježišovi? Komu môžem zmierniť samotu?

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie