ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde
neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.
(Lk 9,1–6)

Podcast:


Zamyslenie:
Dnes žijeme v dobe, keď nové duševné choroby dosahujú úroveň, akú sme nikdy predtým nepoznali. Súčasné životné tempo pobáda ľudí k stresujúcim pretekom, aby spotrebovávali viac a vyzerali lepšie ako ich sused, pričom celé je to okorenené silnou dávkou individualizmu, a tak sa buduje človek izolovaný od ostatných smrteľníkov. Túto samotu sú
mnohí z nás nútení znášať kvôli sociálnym vymoženostiam, pracovnému tlaku alebo zotročujúcim praktikám. Ona je zodpovedná za to, že nemálo z nás sa zmieta v depresii, neuróze, hystérii, schizofrénii alebo iných duševných poruchách, ktoré môžu vážne ohroziť budúcnosť človeka. „Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.“ (Lk 9, 1). Neduhy, ktoré môžeme identifikovať v tom istom evanjeliu ako duševné choroby.
Stretnutie s Kristom, plne realizovanou osobou, prináša stav rovnováhy a pokoja a umožňuje nám znovu objaviť samých seba, pričom poskytuje svetlo a jasnosť nášmu životu a nášmu prístupu k budúcnosti. Evanjeliá sú dobré na objasnenie akýchkoľvek pochybností; sú dobré na vyučovanie a mentorovanie, na výchovu mladých i starších a na sprevádzanie osôb po ceste života.
Dvanásti šli, chodili po dedinách a všade hlásali evanjelium (porov. Lk 9, 6). To je aj naše poslanie: žiť evanjeliom a uvažovať nad ním, nad samotným Ježišovým slovom, aby do nás preniklo. Takto časom nájdeme cestu, po ktorej máme kráčať, a slobodu, ktorú máme uskutočniť. Ako napísal svätý Ján Pavol II, „pokoj sa musí uskutočňovať v pravde (…); musí sa budovať v slobode“.
Nech nás Ježiš Kristus, ktorý nás povolal k viere a večnej radosti, naplní svojou nádejou a láskou, on, ktorý nám dal nový život a nevyčerpateľnú budúcnosť.

Aplikácia:

  • Dnes sa zrieknem svetského zmýšľania a rozhodnem sa pre nasledovanie Krista, prejeho spôsoby myslenia a konania.
  • Komu môžem povedať o Ježišovi? Komu môžem zmierniť samotu?
Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie