Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 31. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14, 25-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Veľké zástupy idú za Ježišom, chcú byť jeho učeníkmi. Vedia však, čo to znamená, čo k tomu treba? Ježiš ide do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie, smrť a až potom oslava. Kto sa chce dostať na hostinu, musí pozývajúcemu hneď vyhovieť a nezdržiavať sa kúpou poľa, obhliadaním volov a chystaním vlastnej svadby.

Zástupy idú za Ježišom. Ale vedia, čo znamená nasledovať Ježiša?

Kto chce byť Ježišovým nasledovníkom a učeníkom, musí dať Ježišovi prednosť pred všetkým ostatným, musí sa prípadne zrieknuť i rodiny a príbuzenstva. Ježiš používa dokonca ostré, neslýchané a vyzývavé slova: že vlastnú rodinu treba nenávidieť. Ježiš hlásal však lásku, nie nenávisť. Nijako nemieni zrušiť štvrté prikázanie: cti otca i matku svoju.

Nenávidieť – v semitskom jazyku znamená odsunúť na druhé miesto. Otec, matka, žena, deti, bratia, sestry, aj vlastný život musia ustúpiť pred Ježišom na druhé miesto. Aspoň v prípade konfliktu musí byť Ježiš postavený nad toto všetko, keď sa jedná buď – alebo…

Niesť svoj kríž a nasledovať Ježiša.

Tieto slová boli povedané na ceste do Jeruzalema, kam si šiel Ježiš po kríž. Kto chce ísť za ním, nasledovať ho, musí byť ochotný niesť kríž. Ježiš ide dopredu. Podľa starovekého práva odsúdený k ukrižovaniu si musel sám priečne brvno niesť na popravisko. Kristovo Slovo má obrazný význam. Smrť na kríži bola trestom dezertérov, otrokov, bola zneuctením. Kto sa rozhodne nasledovať Krista, musí byť ochotný ku všetkému, aj k najväčšej potupe. Sú zástupy k tomu zrelé a pripravené? Treba si to dobre rozmyslieť…

Podobenstvo o stavaní veže… aj domu – čo je platné urobiť základy, možno aj múry a potom to pre nedostatok peňazí nechať tak? Alebo, má zmysel púšťať sa do bezvýhľadnej vojny?

Polovičatosť v službe Božej sa nevypláca. Ak to nie je z celej duše, zo všetkých síl – je to bez radosti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie