Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: “Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.” Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: “Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?” Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: “Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.” (Mk7, 14 – 23)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš učí, že Boh stvoril všetko dobré. Ale naše úmysly – ktoré nie sú vždy správne – môžu znečistiť to, čo robíme. Preto Ježiš Kristus hovorí: “Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.” (Mk 7, 15).

Skúsenosť urážky Boha je veľmi reálna. A my kresťania môžeme ľahko objaviť hlbokú stopu zla v hriechom zotročenom svete. Poslaním, ktorým nás Ježiš poveruje, je očistiť – s pomocou jeho milosti – všetku túto nečistotu, ktorú zlé úmysly ľudí rozšírili po celom svete. Pán chce, aby sa všetky naše aktivity vykonávali dobre: Očakáva od nás, že v nich budeme prejavovať intenzitu, metódu, vedu, know-how, túžbu po dokonalosti, že nebudeme hľadať nič iné, len obnovovať Boží plán pre stvorenie. Veď Boh všetko stvoril pre dobro človeka: “Čistota úmyslu. -Vždy ju budeš mať, ak vo všetkom, čo robíš, budeš hľadieť len na to, aby si sa zapáčil Bohu” (sv. Josemaría).

Boží plán môže pokaziť len naša vôľa. A my musíme dávať pozor, aby sa tak nestalo. Dosť často do seba vpúšťame márnivosť, pýchu, skľúčenosť pre nedostatok viery, netrpezlivosť, keď sa nám nedarí dosiahnuť naše ciele… Preto nás svätý Gregor Veľký varoval: “Preto bude vhodné venovať pozornosť tomu, ako obetujeme svoje skutky Bohu, aby sme si vždy uvedomovali jeho prítomnosť a často uvažovali o Božej milosti.“

Takto budú všetky naše dni – prostredníctvom práce a modlitby – posilnené a začnú sa v našom Pánovi a všetko, čo začneme v jeho mene, dosiahne svoj vytúžený koniec.

Môžeme totiž urobiť veľké veci, ak si uvedomíme, že každý náš ľudský čin je spolu vykupiteľským, ak sa spojí s Kristovými skutkami a činmi.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– “Nenechajte sa zviesť žiadnym lichotivým blahobytom, lebo len nerozumný pocestný sa zastavuje na ceste, aby obdivoval krásnu krajinu, pričom zabúda, kam smeruje.” (Svätý Gregor Veľký)

– “Práve v ľudskom srdci sa odohráva najintímnejší a v istom zmysle najzásadnejší dej dejín.” (Svätý Ján Pavol II.)

– “Srdce je príbytkom, kde som, kde žijem (…). Je to miesto pravdy, kde si volíme život alebo smrť. Je to miesto stretnutia, pretože ako obraz Boha žijeme vo vzťahu [s ním]: je to miesto zmluvy.” (Jn 4, 18) (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2563)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie