Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“ (Mk 8, 22-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš ďalším zázrakom ukazuje proces viery. Uzdravenie slepého v dvoch fázach nám hovorí, že viera nie je vždy okamžité svetlo, ktoré na nás dopadne, ale skôr určitá cesta, ktorá nás privedie k svetlu a umožní nám jasne vidieť. Avšak už prvý krok viery – začať vidieť Božie svetlo – je dôvodom na radosť.

Po príchode do Betsaidy Ježiša požiadajú, aby sa dotkol slepca, ktorého k nemu privedú. Je príznačné, že Ježiš ho berie so sebou mimo dediny; nie je to náznak toho, že na to, aby sme počúvali Božie slovo, objavili vieru a videli Kristovu skutočnosť, musíme vyjsť zo seba, z hlučných priestorov a časov, ktoré nás dusia a zaslepujú, aby sme dostali autentické osvietenie?

Keď sa Ježiš ocitol mimo dediny, “poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ . (Mk 8, 23). Toto gesto nám pripomína krst: Ježiš nám už nepokladá sliny na oči, ale úplne kúpe našu bytosť vo vode spásy a počas celého nášho života sa nás pýta na to, čo vidíme vo svetle viery.” Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne.” (Mk 8, 25). Toto nám pripomína sviatosť birmovania, keď dostávame plnosť Ducha Svätého, aby sme dosiahli zrelosť viery a videli jasnejšie. Byť pokrstený, ale zanedbať sviatosť birmovania nám síce umožňuje vidieť, ale len napoly.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie