Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa usilujeme o svätosť, začíname vo svojom živote odrážať Božiu pravdu.

Evanjelium:

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ Jn 3,16-21

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnej modernej dobe sa môže zdať, že pravda neexistuje – pravda o Bohu, o manželstve, o tom, čo je skutočne morálne, či dokonca pravda o mne samotnom.

Dnešný úryvok z evanjelia označuje Krista za „Cestu – Pravdu – Život“. Oddelene od Krista existuje len opustenosť, faloš a smrť. Existuje len jedna a jediná cesta do neba a volá sa Ježiš Kristus.

Kristus nie je len ďalší názor. Kristus je samotná Pravda. Popierať pravdu má asi taký efekt, ako si zatvárať oči pred slnečným svetlom. Či sa mi to páči, alebo nie, slnko tu bude vždy, a je len mojou vlastnou úbohosťou, ak som sa rozhodol zatvoriť si oči pred slnkom pravdy. Mnohí ľudia sa dnes ničia, zotročujú v budovaní kariéry. Tvrdia, že naplno využijú svoj potenciál v tvrdej práci, no zabúdajú, že pravdu o sebe môžu dosiahnuť len kráčaním s Kristom.

Na druhej strane, podľa emeritného pápeža Benedikta XVI. „Každý človek nachádza svoje dobro tým, že sa pridŕža Božieho plánu, ktorý má s ním, aby ho naplno uskutočnil: v tomto pláne nachádza pravdu o sebe a pridŕžaním sa tejto pravdy sa stáva slobodným.

Pravda o každom človeku je, že sme povolaní byť Božím synom a Božou dcérou v nebeskom domove, lebo taká je Božia vôľa. Boh chce z každého z nás slobodné dcéry a synov, nie otrokov.

Skutočné a dokonalé „ja“ je spoločným projektom Boha a mňa. Keď sa usilujeme o svätosť, začíname vo svojom živote odrážať Božiu pravdu. V apoštolskej exhortácii Verbum Domini čítame i tieto úžasné slová: „Každý svätý je ako lúč svetla, ktorý vyžaruje z Božieho slova.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie