Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. (Jn 15,1-8).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme vidieť Ježiša opäť obklopeného apoštolmi v atmosfére osobitnej blízkosti. Odovzdáva im to, čo by sme mohli považovať za jeho posledné odporúčania, jeho poslednú vôľu.

Predstavme si celú scénu vo večeradle: Ježiš učeníkom umyl nohy, opäť im oznámil, že musí odísť, odovzdal im príkaz vzájomnej lásky a potešil ich darom Eucharistie a prísľubom Ducha Svätého (porov. Jn 14). A neskrýva pred nimi ani všetky nebezpečenstvá a ťažkosti, ktorým budú musieť čeliť („ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás“ Jn 15, 20).

Tou najväčšou hrozbou však napokon nie je všetka ta nenávisť, ktorú možno nájsť v tomto svete. To najväčšie nebezpečenstvo neprichádza zvonku: ale vzniká v nás samých: keď nedbáme na vzájomnú lásku medzi údmi Kristovho mystického tela ani na jednotu s jeho Hlavou. Ježišovo vyhlásenie je jednoznačné: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prinesie veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Prvé generácie kresťanov zachovávali povedomie o dôležitosti zotrvania v jednote, čoho svedkom je sv. Ignác Antiochijský: „Ponáhľajte sa všetci k Ježišovi Kristovi – jedinému Božiemu chrámu, jedinému oltáru. On je jeden, pochádza od jediného Otca, je s ním jedno a do jednoty s ním sa vrátil“. V Ježišovi a v blízkosti pri ňom sa stávame skutočne plodnými a zároveň blízkymi aj tým okolo nás. Počúvajúc dnešné Ježišove slová, spomeňme si aj na príklad a slová našej nebeskej matky Márie: „Urobte všetko, čo vám povie.“

Drahí priatelia, prajem vám požehnaný deň

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie