Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16, 12-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Predstavte si výnimočný deň, keď ste s rodinou alebo priateľmi. Chcete im povedať toľko vecí, ale nemáte dosť času. Práve to sa stalo Ježišovi. Preto hovorí: “Ešte veľa vám mám toho povedať ” (Jn 16, 12).

Predstavte si Ježiša s učeníkmi, ako im hovorí, že keď budú mať Ducha pravdy – teda Ducha samotného Krista -, budú s veľkolepým nadšením kázať po celom svete a že s ním budú mať fantastický život. Tým nehovorí, že neprídu problémy, ale že im budeme čeliť iným spôsobom, pretože s Božím Duchom je všetko možné. Duch robí všetko novým, ničí naše obavy, mení náš život, umožňuje nám vyjsť z toho, čo je pre nás náročné, pomáha nám milovať tých, ktorých ťažko milujeme… a umožňuje každému premýšľať o tom, čo potrebuje, aby Pán zmenil v jeho živote. Nový život v ktorom sa stretávame s Panovým Duchom a učíme sa darovať. Toto je ovocie Ducha: darovanie druhým prostredníctvom jednoty medzi učeníkmi. Prijímame Ducha nie pre seba, ale pre druhých, pre tých, ktorí sú nám blízki, nech je to ktokoľvek….

Nech sme dnes vernými Pánovými učeníkmi, alebo skôr nech sme skutočnými priateľmi toho, ktorý nám dáva život, a pýtame sa sami seba: ak som Pánovým učeníkom, ako sa darujem druhým? Dávam im život?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

    “Z duší, v ktorých prebýva Duch, pochádza pochopenie tajomstiev, rozdávanie dobrých darov, nebeské občianstvo, zotrvávanie v Bohu a, čo je najvyššie, stávanie sa Bohom.” (sv. Bazil Veľký)

    “Letnice sú toto: Ježiš a skrze neho sám Boh skutočne prichádza k nám a priťahuje nás k sebe. ‘On zosiela Ducha Svätého’ – to hovorí Písmo. Aký to má účinok? Predovšetkým dva aspekty: Duch Svätý, skrze ktorého k nám prichádza Boh, nám prináša život a slobodu.” (Benedikt XVI.)

    “Všetci veriaci majú účasť na pochopení a odovzdávaní zjavenej pravdy. Dostali pomazanie Ducha Svätého, ktorý ich poučuje a uvádza do každej pravdy (porov. Jn 16, 13)” (Benedikt XVI.). (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 91)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie