Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 28-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš nás dnes pozýva k odpočinku v Bohu. Náš Nebeský Otec je náročným otcom. Keďže nás nekonečne miluje, žiada od nás, aby sme mu dali všetko. Robí to preto, lebo vie, že nám to pomôže rásť v láske. Jediným jeho prikázaním je láska. Pre lásku môžeme trpieť, ale môžeme sa z nej aj radovať a v nej odpočívať.

Čnosť miernosti prináša uvoľnenie a otvára naše srdce. Preto, keď nás Ježiš povzbudzuje, aby sme sa vzdali seba samých, vzali svoj kríž a nasledovali ho, hovorí: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11,30). Aj keď niekedy môžeme mať ťažkosti s chápaním a prijatím Božej vôle, v konečnom dôsledku nás predsa len plnenie Božej vôle v láske naplní radosťou a nájdeme v tom záľubu. V Žalme 119 prosíme: „Priveď ma na chodník svojich príkazov, lebo som si ho obľúbil“ (Ž 119,35).

Rád by som sa s vami podelil o nasledovnú skúsenosť. Niekedy sa mi stáva, že keď sa po dosť dlhom a vyčerpávajúcom dni chystám večer spať, začujem jemný vnútorný hlas, ktorý mi hovorí: „Nemohol by si ešte na chvíľu prísť do kaplnky, aby si bol so mnou?“ Po niekoľkých okamihoch neistoty a odporu predsa len privolím, idem do kaplnky a strávim pár minút s Ježišom. Potom sa vrátim pokojný a šťastný a nasledujúce ráno na mne vôbec nebadať, žeby ma minúty v kaplnke obrali o spánok a prispeli k mojej únave. 

Avšak, niekedy to býva aj naopak. Pred vážnym problémom, ktorý sa ma týka, si poviem: „Večer strávim hodinu v kaplnke, aby sa to vyriešilo.“  A keď večer prídem do kaplnky, počúvam ako vnútorný hlas mi hovorí: „Vieš čo? Bude lepšie, ak pôjdeš spať a zveríš všetko do mojich rúk. Dôveruj mi, a dovoľ, aby som sa o tom postaral“. A keď si pritom spomeniem, že som v podstate len „neužitočný sluha“, idem v pokoji spať a všetko nechávam v rukách Pána …

Rozprávam to všetko len preto, aby som potvrdil, že Božia vôľa sa najlepšie uskutočňuje tam, kde je láska a dôvera a nie tam, kde je len utrpenie. Vďaka našej dôvere môžeme nájsť v láske viac odpočinku než keď chceme všetko vyriešiť sami. V duchu slov sv. Petra: „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará“ (1 Pt 5,7)

Aplikácia:

  • Ako môžem dnes žiť Ježišovo pozvanie: „Poď ku mne a ja ťa posilním?“
  • Objavil som už radosť v plnení Božej vôle?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie