Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. (Jn 3,16-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás evanjelium vyzýva nasledovať príklad apoštola Tomáša, ktorý prešiel od pochybovania k viere. Podobne ako Tomáš, aj my sa približujeme k Pánovi plní pochybností, ale on nám tiež ide v ústrety, ako nám pripomína dnešné evanjelium: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16).

Tomáš nebol pri tom, keď sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní prvý raz zjavil apoštolom. O týždeň neskôr – „po ôsmich dňoch“ (Jn 20,26) – bol Tomáš v zhromaždení apoštolov napriek tomu, že odmietol uveriť správe o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Táto skutočnosť nám jasne naznačuje, že viera sa nezachováva v odstupe od spoločenstva. Ďaleko od našich bratov a sestier viera ani nerastie, ani nedozrieva. Počas každého nedeľného slávenia Eucharistie sme svedkami Ježišovej prítomnosti. Tomáš úprimne vyjadril svoje pochybnosti, lebo Pán mu spočiatku neposkytol to, čo Márii Magdaléne: že mohla nielen počuť a vidieť Pána, ale aj sa ho dotknúť svojimi rukami. Kristus prichádza, aby sa s nami stretol, najmä vtedy, keď sme zhromaždení spolu s našimi bratmi a sestrami pri slávení lámania Chleba, čiže Eucharistie. Vtedy nás pozýva, aby sme „vložili ruku do jeho boku“, to znamená, aby sme vnikli do nepreniknuteľných tajomstiev jeho života.

Pohyb od nedôvery k viere sa uskutočňuje niekoľkými krokmi. Naše obrátenie sa k Ježišovi Kristovi – náš krok z tmy do svetla – je osobný proces, ale k tomu, aby sme ho uskutočnili, potrebujeme spoločenstvo. Pred niekoľkými dňami sme vnímali potrebu nasledovať Ježiša na jeho krížovej ceste. Teraz, keď sme už naplno vo veľkonočnom období, nás Cirkev pozýva, aby sme vstúpili do nového života s Kristom tým, že budeme konať naše skutky v Bohu (porov. Jn 3,21). K tomu potrebuje každý z nás osobne prijať Ježišovu výzvu adresovanú Tomášovi: „A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20,27). Od toho, ako zareagujeme na tieto výzvy, záleží náš život, lebo „Kto v neho verí, nie je súdený“ (Jn 3,18), ale „ide na svetlo“ (Jn 3,21).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Aká nádherná dobrá zvesť! Ten, ktorý sa kvôli nám stal ako jeden z nás, aby nás urobil svojimi bratmi, teraz predstavuje svojmu pravému Otcovi svoje človečenstvo, aby vyzdvihol celé svoje príbuzenstvo k sebe.“ (sv. Gregor Nysský)
  • „Zatiaľ čo v stvorení nám Otec dal dôkaz svojej nesmiernej lásky tým, že nám dal život, v umučení a smrti svojho Syna, nám dal ten najväčší dôkaz: On prišiel, aby trpel a zomrel za nás.“ (pápež František)
  • „Láska Boha k Izraelu sa prirovnáva láske otca k svojmu synovi. Táto láska je silnejšia ako láska matky k vlastným deťom. Boh miluje svoj ľud väčšmi ako ženích svoju milovanú nevestu. (Iz 62,4-5). Táto láska prekoná aj tie najväčšie nevernosti a pôjde až po ten najdrahší dar: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3, 16). (Katechizmus Katolíckej cirkvi 219)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie